naar Marker Nieuws indexpagina
 
Marker Oranjevereniging heeft statuten een update gegeven
Concept statuten liggen ter inzage voor jaarvergadering van 29 oktober 2021
 
 
De Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' (COV Marken) is afgelopen 1,5 jaar druk bezig geweest om de huidige statuten, die dateren uit 1977, te vernieuwen. Dit omdat deze niet meer voldoen aan de huidige vernieuwde regelgeving. De concept statuten liggen vanaf maandag 4 oktober ter inzage in dorpshuis Het Trefpunt. De concept statuten kunt u ook via onderstaande link inzien.
 
vrijdag 29 oktober 2021
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje' op vrijdag 29 oktober 2021 (uitnodiging volgt nog), willen wij de concept statuten voorleggen aan onze leden ter goedkeuring.
 
vrijdag 12 november 2021
Mochten er niet genoeg leden aanwezig zijn om de concept statuten goed te keuren, volgt er een tweede vergadering op vrijdag 12 november 2021.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje'
 
 
   Concept Akte van Statutenwijziging COV Marken in pdf   
   Facebook
Secretariaat:
Chantal Commandeur
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl
  
                       

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', zaterdag 2 oktober 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina