naar Marker Nieuws indexpagina
Kledingactie 'Mensen in Nood' 2021
zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 12.00 uur
De opbrengst van de kledingactie is bestemd voor de heropening en bevordering van het onderwijs is Oeganda
 
 Zoals u inmiddels weet, komen we op zaterdag 9 oktober aanstaande weer bij u langs in verband met de kledingactie voor 'Mensen in Nood'. Alle nog goed bruikbare kleding, brillen, schoeisel (aan elkaar geknoopte veters!), dekens en lakens zijn allemaal weer welkom. Tussen 10 en 12 uur halen de vrijwilligers het bij elke deur op. We hopen dus van harte op een goede opkomst van vrijwilligers!!!
 
Dit jaar is de opbrengst van de kledingactie bestemd voor de heropening en bevordering van het onderwijs is Oeganda. Oeganda is een van de landen met een groot aantal niet-schoolgaande kinderen. Door COVID-19 zijn veel scholen gesloten. Onlangs is het ministerie van Onderwijs en Sport in Oeganda begonnen met de gefaseerde heropening van scholen, maar het is vrijwel zeker dat het niveau van de kinderen die de basisprincipes van lezen, schrijven en rekenen  nog niet goed onder de knie hadden toen de coronacrisis begon, is gedaald,  omdat het nog niet goed ingeslepen was. En nog veel erger:  nu is al te zien dat een aanzienlijk aantal leerlingen waarschijnlijk niet terugkeren zal naar school vanwege verschillende factoren. Kinderen worden vaak thuisgehouden, omdat er geen geld meer is om het schoolgeld en schoolmaterialen zoals boeken, pennen en schooluniform te betalen. Maar ook tienerzwangerschappen en vroege huwelijken spelen een rol. En kinderen worden vaak thuisgehouden om nu voor het huishouden te zorgen of om op het land mee te werken, doordat de inkomsten vanwege corona sterk zijn teruggevallen.
 
In een land waar toegang tot elektriciteit, internet, boeken en onderwijsmateriaal minimaal is, heeft de langdurige schoolsluiting door corona de kwetsbaarheid van alle kinderen vergroot, maar vooral ook voor de gemarginaliseerde kinderen. De onderbreking van het onderwijs heeft enorme gevolgen!!   Terwijl wereldwijd en door verschillende onderzoeken is bewezen: kinderen die naar school gaan en hun school afmaken, hebben meer kans op een beter betaalde baan, trouwen op latere leeftijd en krijgen een gezonder gezin. Bovendien sturen deze kinderen als ze later volwassen zijn hn kinderen zoons n dochters!! vaak ook weer naar school en gaan ook hn kinderen daarmee weer een betere toekomst tegemoet. Onderwijs is vaak de sleutel tot positieve verandering!!  En voorkomt vaak uitbuiting.
 
Daarom wil Mensen in Nood via Cordaid en de Oegandese regering en samen met de lokale onderwijsautoriteiten, ouderraden van de scholen, leerkrachten en het schoolmanagement leerlingen aan- moedigen om terug naar school te gaan. Dat doen ze onder andere door ouders thuis te bezoeken om het belang van onderwijs te bespreken, schoolcampagnes en ouderbijeenkomsten te houden, media-aankondigingen, bewustwordingsevenementen organiseren en opvolging van leerkracht en leerling. Ook stellen ze onderwijspakketten ter beschikking met onder andere boeken, schrijfgerei, schriften, het samenstellen van een bibliotheek en zorgen voor een school uniform, zodat elk kind er zonder onderscheid goed uitziet.
 
De opbrengst van de kledingactie komt zo ten goede aan de bevordering van het onderwijs is Oeganda                                                                                                                                                       
                                                                                                     Nelie Springer-Zeeman
                                                                                                     Eef Visser
 
 Cordaid onderwijs projectvoorstel, maart 2021 in pdf 

Bron: Eef Visser, donderdag 30 september 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina