naar Marker Nieuws indexpagina
Maandag 18 oktober 2021 start de najaarsschouw!
Elk jaar controleert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vanaf de 3e maandag in oktober of de sloten voldoende zijn onderhouden. Dit heet de najaarsschouw. Zware buien met hevige regenval in korte tijd komen steeds vaker voor. Om dit vele water snel af te voeren, moeten de sloten vrij zijn van begroeiing, takken, afval en andere objecten die de doorstroming van het water belemmeren.
 
Aan beide oevers van een sloot mag 5% van de stootbreedte aan begroeiing blijven staan. Door een randje begroeiing te laten staan hebben tijdens de maaiwerkzaamheden vissen en andere waterdieren de mogelijkheid om te schuilen. Ook draagt het laten staan
van begroeiing bij aan de stabiliteit van de oever, een gezonde waterkwaliteit en aan biodiversiteit.
 
Wat betekent dit voor u?
Bent u eigenaar van een perceel dat grenst aan een sloot, dan is de kans groot dat u voor deze sloot een onderhoudsplicht hebt. Informatie hierover vindt u op hhnk.nl/legger-wateren.
 
Hoe maak je een sloot schoon?
Op hhnk.nl/najaarsschouw vindt u meer informatie over een schone sloot en een filmpje waarin we uitleggen waar een schone sloot aan moet voldoen.
U kunt ons ook bellen via 072-582 8282 (vraag naar het schouwteam) of mailen naar schouw@hhnk.nl.
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zorgt voor veilige dijken en voor voldoende en schoon water in de sloten en vaarten.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), donderdag 23 september 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina