naar Marker Nieuws indexpagina
Willen Waterlanders meer afvalstoffenheffing betalen voor een ‘eigen’ milieustraat?
Volgens raadsinformatie document minstens vijftig euro per huishouden
 
Donderdag 9 september jongstleden werd de milieustraat in Purmerend besproken in de gemeenteraad van Waterland. Alle partijen kwamen aan het woord in deze voorbereidende vergadering, waarbij de meeste partijen de milieustraat terug willen in Waterland. Maar hier staat (waarschijnlijk) wel een flinke verhoging van de afvalstoffenheffing tegenover, maar willen de Waterlandse inwoners dat wel?
 
Milieustraat Purmerend
De Waterlandse milieustraat aan het Galgeriet in Monnickendam is per 1 augustus 2019 gesloten. Inwoners moesten vervolgens naar de Van IJsendijkstraat in Purmerend, als deze grofvuil weg willen brengen.
 
Grofvuil laten ophalen
Inwoners van de gemeente Waterland hebben ook de mogelijkheid om het grofvuil één keer per vier weken te laten ophalen. Per woonadres mag je 2m3 per keer aanleveren. Heb je meer, probeer dan op adressen van de buren, na overleg met die buren, dit aan te bieden. Mijn ervaring is dat dit heel goed werkt.
 
Maar als de je discussie in de voorbereidende vergadering hebt aangehoord, lijkt het wel of je elke week naar de milieustraat toe moet. Na de discussie van de gemeenteraadsleden lijkt de milieustraat wel op een supermarkt, waar je ook elke week komt. Maar dat komt ook, naar mijn mening, omdat vele Monnickendammers voor 1 augustus 2019, elke week bij de milieustraat kwamen en niet alleen voor het brengen van diverse soorten afval, maar ook voor een ‘praatje pot’.
 
Bouwafval
Veel bouwafval wordt niet opgehaald door Remondis, welke het grofvuil ophaalt in Waterland. Maar hoeveel keer in je leven heb je bouwafval?, en dan kan je ook een speciale afvalcontainer daarvoor huren.
 
In de Raadsvergadering van donderdag 16 september wordt hierover gestemd.
 
Evaluatie gebruik milieustraat Purmerend 2019-2020 in pdf 

Bron: PepProductions, maandag 13 september 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina