naar Marker Nieuws indexpagina
Regels tijdens werkzaamheden bij Sportvereniging Marken
Pieter Schouten heeft, namens J. Koper en Zn. B.V., vrijdagmiddag waarschuwingsborden geplaatst
Komende week zal het werk aan het Meertje van start zal gaan. Dit heeft gevolgen voor de situatie op ons complex. 
 
Er zullen stalen rijplaten vanaf de Walandweg, langs de parkeerplaats en over het veld voor de kantine geplaatst. Over deze rijplaten zullen vrachtwagens komen te rijden die eerst de toplaag van het huidige veld hebben verwijderen en vervolgens een enorme hoeveelheid zand zullen aanvoeren voor de ophoging (en zetting) van het Meertje (toekomstige B-veld). 
 
Er zullen dus vele vrachtwagenbewegingen plaats gaan vinden! 
 
Het complex zal als een bouwplaats worden gezien. Op een bouwplaats gelden strenge veiligheidsmaatregelen, want
we werken veilig of we werken niet!
 
Om de veiligheid voor iedereen te garanderen is daarom een aantal regels opgesteld. Deze zijn als volgt:
 
  Alle fietsen dienen te worden gestald in de fietsenstalling. Dit geldt op trainingsdagen en wedstrijddagen. Het is dus niet toegestaan om fietsen voor de kantine te plaatsen. De trainers moeten er op toezien dat, tijdens de trainingsdagen, de fietsen niet bij de kantine velden worden geplaatst eerder mag er niet begonnen worden aan trainingen.
  De toegang via de tennisbaan wordt verboden, met name omdat fietsen in de fietsenstalling moeten worden geplaatst. Bovendien wordt hiermee kruisend verkeer voorkomen.
  Auto’s dienen te worden geparkeerd op de parkeerplaats en niet (meer) ter plaatse van de inrit richting Oosterpad (het ‘Boerenpadje’). Deze inrit is door de werkweg die wordt aangelegd formeel niet meer bereikbaar.
  Op tijden wanneer er niet getraind wordt of wedstrijden worden gespeeld is het complex gesloten, behalve voor de werkzaamheden die er worden uitgevoerd, zowel aan het veld als voor de nieuw te bouwen opslagruimte en andere werkzaamheden op onze accommodatie. Het is dus niet meer toegestaan om het A-veld of de tribune buiten trainingstijden en wedstrijddagen te betreden! De reden is onder meer dat door de vele vrachtwagenbewegingen en de stalen rijplaten de veiligheid zo te optimaliseren.
  Sportvereniging Marken is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel, opgelopen door de werkzaamheden op en rond ons complex.
 
We hopen dat iedereen zich aan deze regels zal houden. Het gaat om uw en onze veiligheid!
 
Bestuur Sportvereniging Marken

Zaterdagmorgen werden de stalen rijplaten aangebracht

    

Bron: Sportvereniging Marken, vrijdag 10 september 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina