naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 5 september 2021
Livestream vanuit de Patmoskerk
De twaalfde zondag van de zomer / doopdienst
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Dirk Kes
Kosters : Jongejaap Commandeur en Freek Visser
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Kerk in Actie Werelddiaconaat
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 5 september 2021   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl

Bron: Protestants Marken, donderdag 2 september 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina