naar Marker Nieuws indexpagina
Planning project ‘Realisatie wedstrijd/trainingsveld B’
Werkzaamheden 'Meertje'
Vanaf maandag 16 augustus (week 33) is er gestart met de eerste fase voor het project ‘Realisatie wedstrijd/trainingsveld B’ op het terrein van sportpark 'Nooitgedacht' van Sportvereniging Marken. De werkzaamheden voor deze eerste fase nemen circa vijftien weken in beslag. De aannemerscombinatie van Loonbedrijf VeldmanJ. Koper & Zn. BV voert de werkzaamheden uit in opdracht van de Gemeente Waterland.
 
In deze eerste fase worden in hoofdzaak alleen de voorbereidende opruim- en grondwerkzaamheden ter plaatse van de ‘voormalige’ IJsbaan (het Meertje) verricht. Met de levering van een grote hoeveelheid zand wordt het terrein van de ijsbaan in faseringen, met tussenposen opgehoogd. Samen met het aanbrengen van een drainagesysteem wordt het zettingsproces van de ondergrond in werking gezet.
 
Om de leverantie van het zand, over het terrein van Sportvereniging Marken, mogelijk te maken worden stalen rijplaten toegepast. Wanneer uit monitoring blijkt dat de ondergrond voldoende ingeklonken is wordt er in de tweede fase het definitieve sportveld ingericht. De verwachting is dat het totale zettingsproces circa een jaar in beslag zal nemen.
 
Om vast te leggen dat de belendingen in de omgeving geen nadelige gevolgen hebben ondervonden van de werkzaamheden is het bedrijf Goudsblom Expertise ingeschakeld om een vooropname/situatievastlegging van enkele panden en terreinen in de nabije omgeving te doen.
   

Bron: Sportvereniging Marken, zondag 22 augustus 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina