naar Marker Nieuws indexpagina
2.863 reddingsacties door KNRM-redders in 2020
Marken is 109 keer uitgevaren in 2020; KNRM Jaarverslag
Onbeperkt veilig inzetbaar
Een jaar geleden begonnen we het jaarverslag met het sombere vooruitzicht van een ongewis coronajaar 2020. Inmiddels zijn we een jaar verder en weten we wat we in 2020 hebben bereikt, wat we hebben kunnen doen en wat we hebben gemist.
 
2020 is een jaar vol uitersten geweest. Het drukste jaar voor onze redders ooit. De minste oefenavonden ooit. De meeste nieuwe ingeschreven donateurs ooit. De grootste bouwopdracht voor nieuwe reddingboten ooit. De meeste radiomedische consulten voor zeevarenden ooit. Maar het allergrootst was het gemis aan fysieke ontmoetingen tussen vrijwilligers, medewerkers en donateurs. En toch voelde de KNRM als een warme omhelzing van redders op zee en redders aan de wal. Zelfs op afstand en op een digitale manier.
 
Het is de magie van de KNRM, die een verbondenheid creŽert, die onvoorstelbaar groot is. We hopen dat die betrokkenheid zich weer snel kan uiten in persoonlijke ontmoetingen.
 
In dit jaarverslag over 2020 geven we inzage in de resultaten. Niet alleen van reddingen en hulpverleningen, ook van inkomsten en uitgaven van de KNRM. De resultaten van onze strategische verkenningen hebben we in 2020 vastgelegd in de strategie voor de komende vier jaar. Daarin staan veiligheid, mensen, kwaliteit en duurzaamheid centraal. In 2024 bestaat de KNRM 200 jaar. Een mijlpaal die we willen vieren in gezondheid en met een efficiŽnte bedrijfsvoering. De strategie helpt ons daarbij.
 
Minstens zo belangrijk daarbij is het vlootvernieuwingsplan dat in 2020 werd vastgesteld. Dat plan gaat verder dan 2024 en reikt tot 2035. Tegen die tijd moeten 72 reddingboten vervangen zijn. Een kostbaar en waardevol plan, dat ervoor moet zorgen dat onze vrijwilligers veilig hun werk kunnen doen en veilig thuiskomen.
 
In augustus 2020 veranderde de Kustwacht Nederland haar werkwijze, met als reden dat hulpverzoeken zonder spoedeisend karakter niet meer door het Kustwachtcentrum mogen worden afgewikkeld, noch doorgegeven worden aan de KNRM. Dat heeft tot gevolg dat watersporters of zeevarenden zťlf een hulpverlener of de KNRM moeten bellen. In de komende jaren zal blijken welke gevolgen dit heeft voor de KNRM.
 
Een groot deel van de hulpverleningen door de KNRM heeft Ė relatief gezien Ė geen urgent karakter. Maar voor hulpvragers voelt dat anders. Het is de kunst van het vragen stellen en adviseren om de hulpvrager gerust te stellen. De KNRM hoeft er dan niet met spoed naar toe.
 
2020 heeft ook dieptepunten gekend. Incidenten waarbij slachtoffers te betreuren waren. Dat zijn de acties, die bij de redders onder de huid kruipen en die ze nooit meer vergeten. Vaak zijn het ook acties die leiden tot ontmoetingen met nabestaanden. Op die momenten wordt het keihard duidelijk waarom de KNRM nodig is. Ook al zijn we soms niet in staat een drama te voorkomen.
 
Wat preventie betekent, hoe je kunt voorkomen dat mensen overlijden, zal in het coronajaar 2020 bij iedereen tussen de oren zitten. Voor veiligheid op het water is dat helaas nog niet zo. Daarom zijn de veiligheidstips van de KNRM een steeds belangrijkere boodschap, zodat uiteindelijk het aantal slachtoffers op zee en binnenwater voorkomen wordt.
 
Onze grote dank en waardering gaat uit naar alle vrijwilligers, die zich ondanks alle beperkingen hebben ingezet voor de KNRM. Evenveel dank aan al die donateurs die de KNRM steunen. Het is een eer om zoveel gemotiveerde mensen innen de KNRM te hebben.
 KNRM Jaarverslag 2020 in pdf 

Bron: KNRM, dinsdag 20 juli 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina