naar Marker Nieuws indexpagina
Toekomst Visie Marken 2021-2025
door Stichting Eilandraad Marken
 Toekomst Visie Marken 2021-2025 in pdf 
 
Beste inwoners van Marken,
 
Twee jaar geleden had ik, bij mijn aantreden als voorzitter van de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad), ÚÚn doel voor ogen: het realiseren van woningbouw op Marken. De Eilandraad is in 2001 opgericht om juist dit doel te bewerkstelligen. Sinds de oprichting is op Marken zeker sprake geweest van ontwikkelingen aangaande woningbouw. Feit is echter ook dat dit op het moment van schrijven nog niet afdoende is om aan de behoefte aan woningen te voldoen. Nog altijd zetten wij ons met de Eilandraad vol overgave in om resultaten te boeken op dit gebied.

Inmiddels ben ik door de jaren heen ook tot het inzicht gekomen dat de Eilandraad veel meer omvat dan alleen het streven naar woningbouw. De stichting is uitgegroeid naar een status van volwaardig gesprekspartner voor overheden en andere maatschappelijke instellingen. Zij maken dankbaar gebruik van de expertise en kennis die binnen de Eilandraad aanwezig is om op diverse gebieden passend beleid samen te stellen.

Recentelijk is het vormen van een eigen jeugdraad binnen de Eilandraad mijns inziens een parel op onze kroon. Dit vind ik niet alleen omdat de jeugd hierdoor participeert in het meedenken over hun eigen toekomstige leefomgeving. Zij doet hiermee eveneens relevante bestuurlijke ervaring op. Hierdoor leggen we gezamenlijk een basis voor het bestaansrecht en de continu´teit van de Eilandraad.

Voor u ligt de door de Eilandraad opgestelde visie voor de toekomst van Marken voor de komende vijf jaar. Een visie die is opgesteld door een dwarsdoorsnede van de inwoners van Marken. Zij zijn vertegenwoordigd in onze werkgroepen. Er is nagedacht door mensen uit vrijwel elke leeftijdscategorie over wat zij met hun leefomgeving willen. Te denken valt aan wensen met betrekking tot woningbouw, verkeer, zorg, natuur en milieu, toerisme en vele andere onderwerpen. Oftewel: belangrijke elementen die te maken hebben met de leefbaarheid in de eigen woonplaats.

Wat mij als voorzitter met trots vervult is het feit dat, in tijden van toenemende individualisering en een wereldwijde pandemie, de Marker inwoners initiatief tonen door na te denken over hun eigen toekomst. De tijd en moeite nemen die visie vast te leggen zodat deze bij onze gemeente en andere relevante organisaties kenbaar wordt gemaakt. Wij danken de Gemeente Waterland dat zij ons de gelegenheid biedt onze burgerparticipatie naar haar toe altijd tot uiting te kunnen brengen. Ik ben van mening dat de inwoners van Marken dit met hun constructieve houding en inbreng ook verdienen. De Eilandraad etaleert dit nu wederom middels het schrijven van deze toekomstvisie. Wij zijn ervan overtuigd dat wij, met inspanning van beide kanten, de komende vijf jaar veel van de in dit document omschreven punten gaan realiseren. Samen met onze gemeente komen wij verder.

Ik sluit af met een woord van dank aan allen die met passie hebben meegewerkt aan de samenstelling van de toekomstvisie van de Eilandraad voor de jaren 2021-2025. Zij hebben hiermee de behoeften en wensen van de inwoners van Marken helder uiteengezet. Ik wil tot slot een woord van dank uitspreken naar alle sponsoren die het uitbrengen van deze toekomstvisie mogelijk hebben gemaakt.

Cees van Altena
Voorzitter Stichting Eilandraad Marken
 
 Toekomst Visie Marken 2021-2025 in pdf 
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, woensdag 7 juli 2021
 naar Marker Nieuws indexpagina