naar Marker Nieuws indexpagina
Enquête kinderopvang op Marken
U kunt tot vrijdag 9 juli 2021 de enquête invullen / inleveren
Op Marken zijn we aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor kinderopvang op Marken in het gebouw van 'De Rietlanden'
 
Elke bewoner van Marken heeft een enquête in de brievenbus ontvangen met daarin een aantal vragen over kinderopvang. U kunt de enquête met de hand invullen of gebruik maken van onderstaande link, zodat het digitaal ingevuld kan worden.
 
Mocht u de enquête met de hand invullen, dan kunt u de ingevulde enquête inleveren in dorpshuis Het Trefpunt of in de brievenbus bij Basisschool 'De Rietlanden', Buurterstraat 3. U kunt tot vrijdag 9 juli 2021 de enquête inleveren.
 
Alvast bedankt!
 
 Begeleidend schrijven vragenlijst in pdf 
 
Vragenlijst ‘Kinderopvang en basisonderwijs op Marken  
De enquête heeft 10 vragen en neemt hoogstens 10 minuten van uw tijd in beslag. Alvast bedankt.
 
Uitleg verschillende soorten kinderopvang:
 
Kinderdagverblijven:
bieden plaats aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Het is hele dagopvang. Dus de kinderen komen hele dagen. Afhankelijk van het kinderdagverblijf zijn de openingstijden tussen 7.00/7.45 uur en 18.00 uur.
 
Peuterspeelzalen:
zijn bedoeld voor de ontwikkeling en het speelplezier van kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen een aantal dagdelen per week. Vaak zien mensen dit als een voorbereiding op de basisschool.  
 
Voorschoolse opvang (vso):
Voorschoolse opvang (vso) is de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar voor schooltijd (7.30 tot de school begint). 
 
Buitenschoolse opvang (bso):
Buitenschoolse opvang (bso) is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) na schooltijd, op vrije dagen en in vakanties. 
 
Tegemoetkoming van het Rijk
In de Wet Kinderopvang is geregeld dat u recht heeft op een tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van de kinderopvang indien u gebruik maakt van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen.
 

Bron: Rietlandenschool / Kladdegatjes, vrijdag 25 juni 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina