naar Marker Nieuws indexpagina
Neeltje van Altena & Jan Schild krijgen boek ‘Omringd door Water’
De geschiedenis van de 25 Nederlandse eilanden
V.l.n.r. : Jan Schild, Jan Bank, Neeltje van Altena en Cor Visser
 
‘Omringd door Water’ is een boek wat gaat over vijfentwintig ooit geheel door water omringde stukjes Nederland, zoals Marken. Het boek is geschreven door Jan Bank en Doeko Bosscher. Veel informatie over Marken hebben de schrijvers verkregen via Neeltje van Altena en Jan Schild en om die reden kregen zij voor hun medewerking het 922 pagina’s tellende boek aangeboden. Het Marker Museum heeft ook bijgedragen aan de totstandkoming van het boek en kreeg ook de voorzitter van het museum op Marken, Cor Visser, een boek overhandigd.
 
Nederland telt een achttal echte eilanden, of negen als ‘Rottum’ (Rottumeroog en Rottumerplaat) voor twee wordt gerekend. Daarnaast zijn er zeventien voormalige eilanden, waar de sfeer van vroeger nog voelbaar is. Jan Bank en Doeko Bosscher, fervente eilandliefhebbers, onderzoeken de geschiedenis van alle vijfentwintig (ooit) geheel door water omringde stukjes Nederland en peilen ook het heden. Welke invloed had het ‘omringd zijn door water’? Wat voor werk deden de inwoners, wat hield hen bezig, hoe gingen zij met elkaar om, hoe stonden zij in de wereld? En vooral: wat maakte het leven op een bepaald eiland anders dan op het vasteland of op andere eilanden? Zo komt een veelkleurig palet tot stand van deels convergerende en deels sterk uiteenlopende historische verhalen, verdeeld over vier regio’s: de Wadden, de voormalige Zuiderzee, het Zuid-Hollandse deel van de Delta en ten slotte de Zeeuwse archipel.

Eigenlijk verdient elk eiland een compleet boek, maar de verzameling van alle eilanden geeft de mogelijkheid van een weidse visie. De vijfentwintig hoofdstukken willen nieuwsgierigheid wekken en de lezer aanmoedigen de eilanden zelf te bezoeken om nog meer te ontdekken over de fascinerende diversiteit in hun geschiedenis.

De schrijvers
Jan Bank : is emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Doeko Bosscher : is emeritus hoogleraar eigentijdse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Prometheus en is verkrijgbaar in de boekhandel en kost tot en met 27 augustus 2021 € 45,=, daarna € 55,=.
 

Bron: PepProductions, donderdag 24 juni 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina