naar Marker Nieuws indexpagina
Bouwproject Buurterstraat 2 voorbereid voor het betonstorten
dinsdag 8 juni van 08.00 tot 16.00 uur
Om aan de wensen van de bewoners te voldoen zal Klies & Jozef Bouw het beton met minimixers gaan storten. De werkzaamheden zullen dinsdag 8 juni plaats gaan vinden.
 
Klies & Jozef Bouw hoopt dat de bewoners zo min mogelijk hinder ervan zullen ondervinden.
 
De werkzaamheden zullen duren van 08:00 tot 16:00 uur.
 
Hierdoor is er op het Zereiderpad, tussen Wilhelminabrug en Walandweg, beperkte doorgang en de weg wordt dus NIET afgesloten.
Het is wel verstandig om verkeershinder te beperken, dat de bewoners hun auto even ergens anders parkeren zodat ze er minder last van hebben.
Deze zwarte 'slangen' zijn bedoeld voor de Warmte Koude Opslag (WKO) installatie

Bron: PepProductions, zaterdag 5 juni 2021

 
 
Een WKO installatie
WKO is een vorm van energieopslag in de bodem. Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem. De techniek wordt gebruikt om gebouwen, woningen, kassen en processen te verwarmen en/of te koelen. Bij de koudeopslag wordt winterkoude gebruikt voor koeling in de zomer. En warmte uit de zomer wordt opgeslagen voor verwarmen in de winter. Bij de open systemen bij Warmte Koude Opslag (WKO) wordt grondwater uit de bodem als energiedrager gebruikt voor koelen of verwarmen. Daarna wordt het grondwater weer in de bodem ge´njecteerd.
 
Hoe werkt een WKO-systeem
Het principe van een WKO-systeem is simpel. Nabij het te conditioneren gebouw worden twee waterbronnen geboord. EÚn van deze bronnen noemen we de warme-bron en de andere noemen we de koude-bron.
 
WKO in de Winter
In de winter wordt er grondwater opgepompt uit de warme-bron. Dit grondwater stroomt door een warmtewisselaar, welke warmte onttrekt uit het grondwater voor gebouwverwarming. Het afgekoelde grondwater stroomt vervolgens verder en wordt in de koude-bron weer ge´njecteerd in de bodem. Vaktechnisch hebben we afgesproken bij een WKO-systeem altijd te redeneren vanuit de koude-bron. Daarom heet dit proces vaktechnisch: Koude-laden.
 
WKO in de Zomer
In de zomer wordt er koud grondwater opgepompt uit de koude-bron. Dit grondwater stroomt ook door de wisselaar maar nu om het gebouw te koelen. Het grondwater wordt hierdoor opgewarmd en vervolgens weer ge´njecteerd in de warme bron. Vaktechnisch hebben we afgesproken bij een WKO-systeem altijd te redeneren vanuit de koude-bron. Daarom heet dit proces vaktechnisch: Koude-ontladen.
 
Balans
Een goed WKO-systeem dient in balans te zijn. Balans in koude- en warmtevraag uit de bodem. Dit om de bodem niet te verstoren. Vanaf een bepaalde capaciteit zijn hier wettelijke normen aan verbonden.
 

Bron: www.enerso.nl

 naar Marker Nieuws indexpagina