naar Marker Nieuws indexpagina
Stand van zaken bouwwerkzaamheden bij Sportvereniging Marken

Zoals bekend wordt er binnenkort flink gebouwd op het terrein van Sportvereniging Marken. In dit bericht wordt de stand van zaken hierover belicht.
 
In week 23 (vanaf maandag 7 juni) zal het terrein voor de nieuwe opslagruimte bouwgereed worden gemaakt door Sloop- en Grondwerkbedrijf C. Lodder B.V. uit Zuiderwoude. Hiervoor worden de containers die hier nu nog staan verplaatst naar het veld voor de kantine, op de locatie die met linten is afgebakend. Verder zullen de materialen die op de bouwlocatie staan worden verwijderd zodat het allemaal bouwrijp is. Verder worden er stalen rijplaten op de weg voor de kantine geplaatst.
 
In week 24 (vanaf maandag 14 juni) zullen de funderingspalen worden aangebracht door van Van 't Hek B.V.  Het gaat hier om 18 prefab betonpalen vierkant 290 mm met een lengte van circa 14 meter. Na aanbrengen van de funderingspalen zal Bouwbedrijf Arnold Uithuisje de bouw van de nieuwe opslagruimte op zich gaan nemen.
 
De renovatie en aanleg van het nieuwe B-veld (op de locatie van het huidige Meertje) heeft door enkele oorzaken vertraging opgelopen. Deze lijken opgelost te zijn, zodat naar verwachting ook die werkzaamheden eerdaags zullen worden opgestart. Wanneer er meer concrete info hierover is zal dit worden gecommuniceerd. Sowieso zullen voor deze werkzaamheden stalen rijplaten worden aangelegd over het veld voor de kantine tot aan de Walandweg. 
 
Let er dus op dat er de komende weken serieuze bouwactiviteiten op ons sportcomplex worden uitgevoerd! Let ook op de stalen rijplaten! Deze kunnen glad zijn, zeker wanneer het regenachtig weer is.
 
Voor meer info over de bouw op ons sportcomplex kunt u terecht bij een van de bestuursleden of het projectteam van S.V. Marken dat hiervoor is opgezet.
 
Bestuur S.V. Marken

   
 
UPDATE MAANDAG  7 JUNI
  Op dinsdag 8 juni zullen de rijplaten voor de kantine worden geplaatst, ten behoeve van het aanbrengen van de fundering van de nieuwe opslagruimte. 
  Op donderdag 10 juni worden de containers, die momenteel als opslagruimte fungeren, worden verplaatst naar het daartoe afgebakende deel op het veld voor de kantine.
  De heistelling voor het aanbrengen van de funderingspalen zal maandag 14 juni komen, waarna de palen zullen worden aangebracht.
 

Bron: Sportvereniging Marken, vrijdag 4 juni 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina