naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwsbrief ontwikkeling woningbouw S.V. Marken juni 2021
 
Voorbereidingen in volle vaart
In deze nieuwsbrief informeren we een ieder over het verloop van de voorbereidingen van dit mooie project.
 
Stedenbouwkundige opzet en beeldkwaliteitsplan
We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de invulling van het stedenbouwkundige ontwerp. Het kwaliteitsteam heeft aan de hand van de welstandseisen en de input die is verkregen uit de eerder gestuurde vragenronde het basisontwerp verder uitgewerkt. Deze uitwerking zal de komende weken leiden tot een definitief Beeldkwaliteitsplan waarmee de bestemmingsplanprocedure kan worden gestart.
 
Vernieuwde voorlopige impressies
Ondertussen zijn ook de artist impressies vernieuwd en geven meer detail over de uiteindelijke invulling. 
 
Vooralsnog zijn er de volgende type woningen in het plan voorzien:
   31 rij- en hoekwoningen
   12 kwadrant woningen
   10 twee-onder-een-kapwoningen
   7  vrijstaande woningen
   26 appartementen voor starters en senioren verdeeld over drie verschillende gebouwen
   14 tiny houses
 
Een gevarieerd en zo goed mogelijk op de vraag afgestemd aanbod waarmee het tekort aan woonruimte gelijkmatig wordt verminderd.
 
Stedenbouwkundig- en landschappelijke plan, april 2021
(een pdf groot 29,3 Mb, 50 pagina's)
 
Bestemmingsplan
Zodra het beeldkwaliteitsplan definitief is wordt de bestemmingsprocedure gestart. Deze procedure houdt in dat de bestemming van de huidige locatie wordt gewijzigd naar de bestemming wonen. Het daarvoor benodigde bestemmingsplan is nagenoeg gereed en we verwachten dan ook dat deze medio oktober/november 2021 ter inzage zal worden gelegd.
 
Bouwrijp werkzaamheden
Het bouwrijp maken zal starten met het ophogen van de locatie, er dienen immers terpen te worden gerealiseerd op de locatie. Om de terpen te realiseren, moeten we het terrein ophogen met zand. Dit zal gebeuren zodra het bestemmingsplan voor de woningbouw vastgesteld en onherroepelijk is. Daarna volgt een zettingsperiode zodat het zand kan zetten (inklinken) en er een draagkrachtige ondergrond ontstaat om de woningen op te bouwen. We verwachten dat het zetten ongeveer een jaar gaat duren. 

De gespecialiseerde begeleiding hiervan wordt gedaan door de ingenieurs van Sweco. Sweco Nederland is een van oorsprong Nederlands advies- en ingenieursbureau dat in 1913 werd opgericht. Het behoort tot de grootste bedrijven op dit gebied, met circa 7.000 werknemers en 350 kantoren.
 
 www.ontwikkeling-marken.nl
Info komt uit een nieuwsbrief 'Ontwikkeling Marken', waarop een ieder zich kan abonneren.
Het kwaliteitsteam van de ontwikkeling woningbouw S.V. Marken bestaat uit:
Bron: Ontwikkeling Marken, vrijdag 4 juni 2021
 naar Marker Nieuws indexpagina