naar Marker Nieuws indexpagina
Betonstorten is verplaatst van vrijdag 4 juni naar dinsdag 8 juni
Tussen 08.00 en 16.00 uur
Betreft: Storten beton 8 appartementen Buurterstraat 2
 
Er heeft een wijziging plaatsgevonden in het storen van beton bij de Buurterstraat 2 op Marken.
 
Om aan de wensen van de bewoners te voldoen zullen wij het beton met minimixers gaan storten. Door deze wijziging zullen de werkzaamheden nu dinsdag 8 juni plaats gaan vinden in plaats van vrijdag 4 juni aanstaande.
 
Wij hopen dat de bewoners door deze wijziging zo min mogelijk hinder ervan zullen ondervinden.
 
De werkzaamheden zullen duren van 08:00 tot 16:00 uur.
 
Hierdoor is er op het Zereiderpad, tussen Wilhelminabrug en Walandweg, beperkte doorgang en de weg wordt dus NIET afgesloten.
Het is wel verstandig om verkeershinder te beperken, dat de bewoners hun auto even ergens anders parkeren zodat ze er minder last van hebben.
 
 Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ge´nformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
Met vriendelijke groet,
 
 

Bron: Klies & Jozef Bouw, dinsdag 1 juni 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina