naar Marker Nieuws indexpagina
Muskusrattenbeheer heeft klemmen op Marken geplaatst
Bamboe stokjes met een oranje kopje geven de klemmen aan
Afgelopen week hebben medewerkers van muskusrattenbeheer klemmen geplaatst in de wal van vele slootjes op Marken, om waargenomen muskusratten te bestrijden.
 
Waarom bestrijden?
 Muskus- en beverratten graven uitgebreide gangenstelsels in dijken en oevers en vormen daardoor een bedreiging voor de waterveiligheid. Uit onderzoek blijkt dat de bestrijdingsstrategie 'terugdringen tot de landsgrens' het meest effectief is. Het beheer is een wettelijke taak van de waterschappen.
 
De waterschappen doen ervaring op met meer diervriendelijke vangmethoden. Ook wordt ge´nvesteerd in de verdere professionalisering door opleidingen, een uniforme vangstregistratie en wordt onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling gestimuleerd.
 
Heeft u een muskusrat gezien?
 Video beelden van een muskusrat  (Twitter Pep)

Bron: PepProductions, donderdag 27 mei 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina