naar Marker Nieuws indexpagina
Jeugdraad heeft windmolens enquête rondgebracht
Enquête over het mogelijk plaatsen van windmolens
De Jeugdraad, een werkgroep van de Eilandraad
Het zal niemand zijn ontgaan: er wordt gesproken over het plaatsen van windmolens nabij Marken. De Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) wil de inwoners van Marken een stem geven omdat zij het recht hebben hun mening te ventileren over plannen die mogelijk zeer ingrijpend zijn voor hun leefomgeving. Dit doen wij door middel van een enquête onder de Marker bevolking.
 
De Eilandraad staat erop dat de informatie over de plannen voor het plaatsen van windmolens gedetailleerd en volledig is. Te denken valt aan informatie over veiligheid, natuurwaarden en de invloed op de vogeltrek. Belangstellenden kunnen worden verwezen naar rapporten, websites en/of andere betrouwbare en onafhankelijke berichtgeving. Ook komen er foto’s beschikbaar die de impact van deze windmolens op de omgeving laten zien.
 
De enquête komt in zowel digitale (zie onder, met uitgebreide informatie) als ook in papieren vorm (minder uitgebreid qua informatie) beschikbaar. De Eilandraad vraagt alle inwoners van Marken om mensen die minder vertrouwd zijn met digitale informatievoorziening te ondersteunen. Zo krijgen ook zij alle informatie die zij wensen en die hen toekomt.
 
De papieren enquête is vrijdag 21 mei huis-aan-huis verspreid (met dank aan de jeugdraad). De uitslag wordt medio juni 2021 bekendgemaakt. Vervolgens wordt deze aangeboden aan de Gemeente Waterland en aan betrokken partijen zoals de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW).
 
Aangaande de uitslag van de enquête is het vanuit de Eilandraad belangrijk aan te geven dat zij op geen enkele wijze de beslissing over dit project richting wil geven. Het naar voren brengen van uw mening is ons doel. Wel trekt de Eilandraad in het kader van ‘betrouwbaarheid van informatie’ een aantal zaken in twijfel. Zo hebben sommige inwoners bijvoorbeeld de indruk dat een significant deel van de opbrengsten van de exploitatie van de windmolens ten goede komen aan Marken. Dit is niet conform de waarheid.
 
De opbrengsten vanuit een commerciële organisatie als de CWW komen niet ten goede aan Marken. Wel geeft de website van de CWW correct aan dat er 78 verenigingen, waarvan 14 Marker instanties inclusief de Eilandraad, in de afgelopen jaren een sponsorbedrag hebben ontvangen. Dit is echter iets anders dan het structureel verkrijgen van inkomsten door de kern Marken bij plaatsing van windmolens.
 
De Eilandraad dankt haar werkgroep natuur & milieu voor hun bijdrage aan de enquête. Daarnaast ook een woord van dank aan één van onze inwoners die een notitie heeft opgesteld aangaande de bouwtechnische aspecten van de windmolens. De Eilandraad neemt alle relevante informatie mee in haar rapportage naar de Gemeente Waterland.
(Bron: Stichting Eilandraad Marken)
 
 

 

Aanvulling Coöperatie Windenergie Waterland
In bovenstaande tekst over de windmolens lees ik dat CWW een commerciële partij wordt genoemd. Van de opbrengsten worden echter geen salarissen of bonussen betaald. De bestuursleden zijn vrijwilligers. Leden die geld hebben uitgeleend krijgen daar rente voor in plaats van dat het naar een bank gaat.
 
Het grootste deel van de winst gaat naar Stichting Duurzaam Waterland, die het geld weer besteed aan duurzame projecten. Een deel hiervan ook op Marken. De lijst hiervoor is lang. Ook de bestuursleden van deze stichting zijn vrijwilligers.
(Bron: Luuk Oosterbaan)
 

 

 Lees hier meer achtergrondinformatie over dit onderwerp (in PDF) 

Bron: PepProductions, zaterdag 22 mei 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina