naar Marker Nieuws indexpagina
Stand van zaken rondom de cursussen in Het Trefpunt
Het afgelopen jaar hebben we verschillende cursussen helaas stop moeten zetten vanwege de Corona maatregelen. Het bestuur heeft besloten dat de lessen die niet door zijn gegaan, voort te zetten in september; dit betreffen de cursussen Bewegen voor ouderen, Gym 50+, Country Linedansen en Creatief met kralen. Een ieder die zich destijds heeft opgegeven, krijgt schriftelijk bericht van wanneer de startdatum zal zijn. Gelukkig is het wel gelukt om de Yoga-lessen via Zoom af te maken.
 
In september 2021 gaan we weer starten met een nieuw cursusseizoen, we hopen dan weer terug te gaan naar het “gewone normaal” zonder Corona maatregelen. Vanwege het rommelige cursusseizoen 2020/2021 zal er dit jaar ook géén cursusboekje komen. In augustus komt er wel een rondschrijven met het nieuwe cursusaanbod en heeft iedereen de gelegenheid om zich op te geven.
 
Wij zijn nu al volop plannen aan het maken voor het cursusaanbod in het nieuwe seizoen, om jullie alvast een idee te geven hierbij een kleine opsomming:
 
   Yoga
   Aerobic
   Kinderballet
   Streetdance
   Creatieve workshops in samenwerking met Soulmade Label
   Vriendinnen workshops met na afloop eventueel een High tea
   Mindfulness
   Creatief met Kralen
   Bewegen voor Ouderen
   50+ gym
   Country Linedansen
 
Uiteraard kunnen de cursussen alleen doorgaan bij voldoende belangstelling.
 
Hebben jullie ideeën voor een workshop/cursus dan horen wij die graag, je kan dan contact opnemen met het bestuur of via cursussen@trefpuntmarken.nl
 
Vacature voorzitter / medewerker secretariaat
Tot slot, zoals jullie weten zijn we al enige tijd met spoed op zoek naar een voorzitter en medewerker secretariaat. Na 26 jaar stoppen de huidige vrijwilligers en zij geven graag het stokje over. Zie ‘vacatures’ op onze site www.trefpuntmarken.nl . Zonder opvolging kan het voortbestaan van het dorpshuis is gevaar komen.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Dorpshuis Het Trefpunt
Bovenstaande kunt u ook terugvinden als bijlage bij 'Ons Streekblad' van woensdag 12 mei 2021

Bron: Dorpshuis Het Trefpunt, woensdag 12 mei 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina