naar Marker Nieuws indexpagina
Toelichting berichtgeving ‘See by Drive’ gaat naar Marken verhuizen
Dit zijn géén E-scooters van 'See by Drive'
 
Er is bij vele inwoners op Marken verwarring ontstaan, naar aanleiding van eerdere berichtgeving over de verhuizing van ‘See by Drive’ van Monnickendam naar Marken .
 
Veel mensen hebben uit deze berichtgeving over het verhuurbedrijf ‘See by Drive’ geconcludeerd dat er helemaal geen E-cars en E-scooters binnen Marken en/of op de omringdijk mogen rijden. Dit is een niet juiste conclusie.
 
Onderstaand de achtergrond van de berichtgeving.
De Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) heeft een voorstel gedaan om in het, met de Gemeente Waterland en de toeristenbranche, te sluiten toeristenconvenant richtlijnen op te nemen waarin het gebruik binnen Marken wordt afgeraden en dat huurders van deze vervoermiddelen daarop worden gewezen.
 
Dit alles om eventuele toekomstige overlast door grote groepen gebruikers binnen Marken zoveel mogelijk te voorkomen en de verkeersveiligheid te waarborgen. Natuurlijk zal hierbij een uitzondering dienen te worden gemaakt voor bezoekers met een arrangement van Marker(horeca) ondernemers en/of de Marken Express.
 
De directie van ‘See by Drive’ neemt deze wens van Marken zo serieus, dat als blijk van goede wil deze beperkingen zelfs in zijn verhuurcondities voor de verhuur van zijn vervoermiddelen zijn opgenomen. Daarbij staat het de onderneming vrij om huurders bij overtreding een sanctie c.q. boete op te leggen.
 
Echter zijn er natuurlijk meerdere verhuurders in onze regio, die dat niet hoeven te doen, zolang er geen wettelijke bepalingen aangaande dit onderwerp zijn. Er is of zal ook met deze verhuurders contact worden opgenomen om te vragen of zij haar huurders zullen mededelen de wens van Marker inwoners zoveel mogelijk te respecteren.
 
Dus voor alle duidelijkheid:
Tot nadere aanpassing van de plaatselijke verordeningen mogen alle betreffende vervoermiddelen binnen Marken gebruikt worden;
‘See by Drive’ wil aan de wensen van Marken tegemoetkomen om haar huurders verplichten rekening te houden met deze wensen;
De Eilandraad (werkgroep Toerisme) zal blijven proberen alle betrokken partijen te motiveren om de wensen van onze inwoners te respecteren.
  
Cees van Altena, voorzitter Eilandraad
 
 

Bron: Cees van Altena, zaterdag 27 maart 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina