naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 28 maart 2021
Livestream vanuit de Patmoskerk
'Palmzondag, de zesde zondag van de 40-dagentijd'
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Sebastian van der Pluijm
Kosters : Jongejaap Commandeur en Freek Visser
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Kerk in Actie: 40 dagentijd collecte
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
 
   Liturgie zondag 28 maart 2021   
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl

Bron: Protestants Marken, donderdag 25 maart 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina