naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwsbrief Oranjevereniging Marken maart 2021
Contributie 2021
Beste inwoner(s) van Marken,
 
De meesten van jullie zijn al bekend met onze activiteiten, maar voor alle nieuwe bewoners, waarvan er een groot aantal bij gekomen is de afgelopen jaren, willen wij kort nog eens toelichten wat er van ons verwacht kan worden gedurende het jaar.
 
De Oranje Vereniging ‘Marken en Oranje’ organiseert voor alle bewoners iedere Koningsdag een volledig programma met een cultureel karakter van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur. Tevens organiseren wij de activiteiten die plaatsvinden met de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag (zoals de jaarlijkse bingo voor vijftigplussers en een keer per vijf jaar een uitgebreid programma op Bevrijdingsdag om de vrijheid met elkaar te vieren). De missie van onze vereniging is bewoners en verenigingen/stichtingen met elkaar te verbinden in vrijheid. Wij zetten ons actief in om het bewustzijn van het leven in vrijheid en verdraagzaamheid 'levend' te houden door verbindende en laagdrempelige activiteiten te organiseren voor alle lagen van de bevolking.
 
Bijna alle activiteiten zijn vrij toegankelijk, maar dit redden wij helaas niet zonder de financiële steun die wij jaarlijks van u mogen ontvangen en waar wij zeer dankbaar voor zijn.
 
Ieder jaar in januari/februari ontvangt u van ons deze brief  met het verzoek de jaarlijkse bijdrage over te maken naar onze rekening.
De standaard bijdragen die wij van u vragen zijn als volgt:
  € 12,00 voor het gehele gezin (een gezin houdt in: ouder(s) inclusief alle inwonende kinderen t/m 17 jaar)
  € 6,00 voor alleenstaanden en/of achttienplussers
 
Het is een bescheiden bedrag maar hiermee kunnen wij ervoor zorgen dat de traditionele vieringen kunnen blijven bestaan. De betaling is uiteraard op vrijwillige basis en mocht u onze vereniging een warm hart toedragen en een hoger bedrag willen overmaken, dan mag u dit bedrag uiteraard verhogen.
 
Doorlopende automatische incasso
Sinds dit jaar is het mogelijk een jaarlijks doorlopende automatische incasso af te geven, wij zullen er dan voor zorgen dat het door u aangegeven bedrag jaarlijks van uw rekening wordt afgeschreven. U kunt deze incasso afgeven door onderstaande strook aan te vullen met uw gegevens en af te geven op:
  Zuiderzeeweg 24 ten name van Johan van Gerven
  of Kerkbuurt 201 ten name van Astrid Commandeur
  of in te scannen en per mail te versturen naar oranjevereniging.marken@ziggo.nl
 
Eventuele extra bijdragen (naast de standaard contributie) kunnen wij helaas niet als incasso verwerken dus deze vragen wij u zelfstandig over te maken naar ons rekeningnummer NL14 RABO 0347 3867 76 ten name van Oranje Vereniging ‘Nederland en Oranje’.
 
Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage en zien deze graag tegemoet!
 
Oranjegroet van het COV Bestuur
 Formulier automatische incasso in pdf 
Facebook
Secretariaat:
Chantal Commandeur
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', zaterdag 20 maart 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina