naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwsbrief Sportvereniging Marken maart 2021
Als bestuur ervaren we op een aantal zaken dat we vanwege COVID-19 geen informatie en overige relevante zaken kunnen bespreken met onze leden. De ledenvergadering is vooralsnog uitgesteld en een digitaal overleg is ook niet voor iedereen weggelegd.
 
 In deze nieuwsbrief willen we een aantal zaken voorleggen en hopen we op reacties waar we verder mee kunnen. 
 
KNVB Regiocup
De KNVB vindt het belangrijk dat alle spelers dit seizoen, zodra de corona maatregelen dit toelaten, weer kunnen doen wat ze het liefste doen: voetballen. Daarom starten ze met de organisatie van de KNVB Regiocup. Dit wordt zowel voor de A- als de B-categorie georganiseerd.
 
Status huizenbouw nabij S.V. Marken
Via www.eilandraad.nl kun je zien en lezen welke vragen (en antwoorden) er allemaal gesteld zijn over de komst van ongeveer 100-105 woningen. Of ga naar www.ontwikkeling-marken.nl.

Voor wat betreft de bouw van onze opslagruimte, als vervanging van de containers en overkapping, kunnen we melden dat onze tekeningen zijn goedgekeurd en de vergunning is verleend. De opslagloods zal door een van onze sponsoren, Bouwbedrijf Arnold Uithuisje, uitgevoerd worden.

Naast de opslagloods wordt ook de fietsenstalling verplaatst. Deze komt binnen het complex nabij de eerste zendmast/lichtmast. Deze werkzaamheden worden na het lopende seizoen uitgevoerd door onze hoofdsponsor K.J. Tromp. Inmiddels is ook de kapvergunning verleend. Er wordt een groot aantal bomen verwijderd, deze werkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2021. Dit alles na een nog uit te voeren onderzoek naar vleermuizen,
wat onderdeel is van deze kapvergunning.

Doordat de bomenkap, door het vleermuizenonderzoek, in de planning naar achteren is verschoven wordt het Meertje door de bomenkap opgehoogd en dat blijft dan ongeveer een jaar zo liggen om de aarde goed te laten inklinken (zetten). Deze werkzaamheden starten in maart/april 2021 en dit betekent voor ons dat dit trainingsveld (Meertje) niet meer gebruikt kan worden. Voor de trainingen heeft dat als gevolg dat alle trainingen op het A-veld plaatsvinden. In het voorjaar (nadat de klok is verzet, zodat er geen kunstlicht meer nodig is) is het B-veld beschikbaar voor trainingen.

We willen iedereen erop wijzen dat er in de komende weken/maanden veel vrachtverkeer zal gaan plaatsvinden op ons sportcomplex, dus houd dat goed in de gaten! Hierom het verzoek om fietsen in de huidige fietsenstalling te zetten als je komt trainen of andere bezigheden hebt om uit te voeren. Zo voorkom je dat je fiets op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats staat met alle mogelijke gevolgen van dien. 
 
Scheidsrechters gezocht!
Op dit moment zijn de scheidsrechters binnen de club (en eigenlijk in het hele amateurvoetbal) een uitstervend ras en komen we regelmatig scheidsrechters te kort. We zijn dan ook naarstig op zoek naar verjonging of personen die graag een wedstrijd voor SV Marken willen fluiten.
 
 Laat jullie kind(eren), maar ook andere elftallen, niet in de kou staan. Er kunnen geen wedstrijden gespeeld worden als er geen scheidsrechters zijn. Als je interesse hebt om wedstrijden te fluiten bij SV Marken, of een scheidsrechter cursus wil volgen, meld dit dan bij de wedstrijdsecretaris van SV Marken; persoonlijk of via
wedstrijdsecretaris@svmarken.nl
 
Jeugdcommissie op zoek naar vrijwilligers
Onze jeugdcommissie is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dit moment bestaat de jeugdcommissie uit drie personen en dat is echt te weinig om leuke evenementen te kunnen organiseren voor de jeugd van SV Marken. We zouden graag de ouders willen vragen hierover na te denken.

Wat doet de jeugdcommissie?
De jeugdcommissie houdt zich bezig met het organiseren van diverse activiteiten zoals het jaarlijkse Markermeertoernooi, de Kick-off aan het begin van het nieuwe seizoen, het Sinterklaasfeest, de sponsorloop en vele andere activiteiten.

Om deel te nemen aan de jeugdcommissie hoef je echt niet veel voetbalkennis te hebben. Wat we wel van je vragen is enthousiasme en plezier in het organiseren van jeugdactiviteiten en betrokkenheid bij de club. Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen zich bij ons melden. De tijdsbesteding is beperkt, alleen rondom de activiteiten ben je iets meer tijd kwijt. Je mag je in je eentje aanmelden, maar ook als koppel.

Onze doelstelling is om samen met nieuwe vrijwilligers de huidige activiteiten in stand te houden en nieuwe activiteiten te verzinnen. Zeker in deze coronatijd, waarin competitievoetbal nog onzeker is, is het fijn dat wij door middel van leuke activiteiten de jeugd kunnen blijven stimuleren. Lijkt het je we wat? Meld je dan aan via
jeugdcommissie@svmarken.nl
 
Klankbordgroep
We zijn op zoek naar leden en of ouders van leden die hun mening willen geven over een aantal uiteenlopende zaken binnen onze vereniging. Als SV Marken willen we, vooral in deze coronatijd, graag naar de toekomst kijken. Wij als bestuur hebben een bepaalde visie maar willen ook graag sparren met een klankbordgroep waarin onafhankelijke leden of ouders van leden plaats in willen nemen.

Als Sport Vereniging Marken hebben we de volgende visie:
Het voornaamste doel van de vereniging is om de leden het voetbalspel zo goed mogelijk te laten beoefenen en waarbij het plezier voor alle leden, van klein naar groot, hoog in het vaandel staat.

Het uitgangspunt van de vereniging is om het eerste elftal op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen, met een ‘gezonde’ mix van voetballers van buiten Marken en spelers met Marker ‘roots’ naast het behouden van het voetbalplezier voor jong en oud.

Doordat we een kleine vereniging zijn, waarbij continuïteit voor de toekomst een belangrijke factor is, zien we dat in gevaar komen. Met betrekking tot deze zorg en dilemma willen we dit graag met een nieuw op te zetten klankbordgroep bespreken.

Geef je hiervoor op want de toekomst van deze mooie club is ook jouw toekomst! Stuur je reactie naar
bestuur@svmarken.nl.
 
Bestuurlijke vernieuwingen
Als bestuur is het ook goed om eens in de spiegel te kijken. Een aantal bestuursleden zit al ruim tien jaar in het "vak". We zouden als bestuur graag willen verjongen. Hierbij moeten we uiteraard het algemeen belang van de vereniging niet uit het oog verliezen en willen dit graag in de komende jaren geleidelijk overdragen.

We willen iedereen die zich als bestuurslid opgeeft graag helpen met inwerken en opleiden. Een bestuurlijke functie is helemaal geen tijdrovende bezigheid maar er moet wel enige tijd in gestoken worden. Onze ervaring is dat je er ook heel veel voor terug krijgt en het staat ook goed op je CV. Betrokkenheid bij onze club en voetbal in het algemeen is wel een pré.

Schroom niet en bel een van onze bestuursleden op want zij zijn altijd bereid om iedereen te woord te staan of stuur een mail naar 
bestuur@svmarken.nl.
 
Algemene Leden Vergadering
Onze Algemene Leden Vergadering kunnen we de komende periode nog niet op de manier organiseren zoals we die gewend zijn. Het bestuur wil op vrijdag 16 april 2021 een online Algemene Leden Vergadering houden.

Indien jullie willen deelnemen aan deze vergadering geef je naam en e-mailadres even door aan 
bestuur@svmarken.nl.

S.V. Marken 75 jaar
Onze vereniging bestaat op 1 november 2021 75 jaar. Dit willen we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er is een projectteam opgezet om dit te organiseren. Het projectteam bestaat uit Jan Commandeur, Jacob René de Weijze, Brenda Stooker, Catelijne Klaver en Jan Peereboom.

We willen er weer een feestweek van maken en gaan dat doen in de week van zaterdag 30 oktober t/m zaterdag 6 november 2021.

Heb je ideeën zijn voor deze feestweek? Laat het ons weten en stuur een mail naar 
bestuur@svmarken.nl of neem contact op met een van de leden uit het projectteam.

Bron: Sportvereniging Marken, maandag 15 maart 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina