naar Marker Nieuws indexpagina
Stemmen voor de Tweede Kamer op Marken
Woensdag 17 maart 2021 in dorpshuis Het Trefpunt

#TK2021

Woensdag 17 maart 2021 kunnen inwoners van Marken stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in dorpshuis Het Trefpunt. Het stembureau is geopend van 07.30 tot 21.00 uur.
 
Op Marken kun je niet vervroegd stemmen
Op Marken kun je alleen stemmen op woensdag 17 maart. Kwetsbare inwoners kunnen op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 alleen in Monnickendam (gymzaal van ’t Spil) en Broek in Waterland (gymzaal De Havenrakkers) vervroegd stemmen.
 
Bewoners van 70 jaar en ouder
Bewoners van 70 jaar en ouder kunnen deze verkiezingen ook per post stemmen. De enveloppe hiervoor had uiterlijk vrijdag 12 maart op de bus moeten worden gedaan, om er zeker van te zijn dat de enveloppe op tijd bij de gemeente Waterland binnen komt.
 
Wanneer u dit niet heeft gedaan, dan bent u op woensdag 17 maart van harte welkom om naar dorpshuis Het Trefpunt te komen om uw stem uit te brengen. Hiervoor hoeft u alleen uw stempas en legitimatie mee te nemen. U ontvangt, net als altijd, dan uw stembiljet van één van de stembureau leden.
 
Uiteraard kunt u altijd een machtiging afgeven aan iemand die u vertrouwd om uw stem uit te brengen, mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn naar Het Trefpunt te komen.
 
 Stemmen voor verkiezingen
Door het coronavirus gelden er bij de Tweede Kamerverkiezingen andere regels dan normaal. Houd u bij het stemmen aan de coronamaatregelen:
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Draag in het stembureau een mondkapje. Medewerkers van het stembureau kunnen vragen of u het mondkapje kort af wilt doen. Dan kunnen ze uw identiteit controleren.
Kom niet naar het stembureau als u klachten heeft die bij het coronavirus horen.
Elke stemmer krijgt op het stembureau een eigen rode potlood, coronaproof, dus neem geen eigen rode potlood mee.
 
Identificeren bij verkiezingen
Om in Nederland te stemmen, moet u zich kunnen identificeren. Identificeren betekent dat u bewijst wie u bent.
 
Bij verkiezingen kunt u zich identificeren met:
een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie
een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door Noorwegen, IJsland of Liechtenstein
een paspoort of identiteitskaart uitgegeven door Zwitserland
een vreemdelingendocument dat in Nederland is uitgegeven
 
Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van het stemmen. (geldig tot 16 maart 2016)
 
Stemt u ook voor iemand anders via een machtiging? U heeft een kopie nodig van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u de stem uitbrengt. U mag de kopie ook op uw telefoon of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.
 
Voor verdere informatie : https://www.waterland.nl/verkiezingen

#TK2021

Medewerkers van het stembureau zitten coronaproof achter balieschermen
Bij binnenkomst wacht u achter deze gele lijn Looproutes zijn aangegeven met zwarte pijlen op de grond
Drie stemhokjes staan op de 'RIVM afstand' van elkaar Drie stemhokjes staan op de 'RIVM afstand' van elkaar
Dit artikel is in overleg met de voorzitter van het stembureau op Marken samengesteld.

Bron: PepProductions, zaterdag 13 maart 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina