naar Marker Nieuws indexpagina
Digitale collecte Hersenstichting heeft € 1.680 opgebracht
De digitale collecte voor de Hersenstichting heeft € 1.680,-- opgebracht op Marken.
 
Een prachtig bedrag, waarmee de Hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, ziekte van Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bijvoorbeeld ADHD, dyslexie en autisme:  aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren. Ook de invloed van corona op de hersenen, die een aantal patiënten ondervinden, en de gevolgen daarvan wordt momenteel onderzocht.
 
De hersenstichting  gebruikt dus het collectegeld  om  onderzoek te doen naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen.  Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek.  Daarom is het heel mooi dat we ondanks corona deze prachtige opbrengst hadden. Ook landelijk is de opbrengst van de digitale collecte heel goed geworden:  ze is boven het miljoen uitgekomen!!
 
Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.  Ook alle collectantes die een digitale bus hebben aangemaakt: hartelijk dank voor jullie digitale inzet!!  
 
Namens de Hersenstichting Nederland, 
Eef Visser

Bron: Eef Visser, donderdag 25 februari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina