naar Marker Nieuws indexpagina
Marker Oranjevereniging heeft nieuwe penningmeester
Onze penningmeester, Kees Schouten, heeft besloten te stoppen als bestuurslid van de Christelijke Oranjevereniging (COV) "Marken en Oranje".
 
Kees heeft zich vanaf 2004 als bestuurslid belangeloos ingezet voor de Marker bevolking om Koninginnedagen / Koningsdagen te organiseren. Tevens was Kees betrokken bij de herdenkingen op 4 mei en de festiviteiten rond 5 mei. Het bestuur wil Kees namens de Marker bevolking hartelijk danken voor zijn inzet.
 
Nieuwe penningmeester
Het bestuur van de COV "Marken en Oranje" heeft vorige week (voor het eerst in haar bestaan) een ZOOM vergadering gehouden. Binnen het bestuur is een nieuwe penningmeester gevonden in de persoon van Johan van Gerven. Hij neemt de taken over van Kees Schouten en wordt geholpen door Astrid Commandeur, die de taak van 2e penningmeester gaat vervullen.
 
Automatische incasso
Het bestuur heeft tevens besloten om de contributie via een automatische incasso mogelijk te maken. Meer informatie vindt u binnenkort in uw brievenbus op Marken en via onze Facebookpagina, Instagram en het Marker Nieuws.
 
Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Hein Zondervan
Voorzitter COV "Marken en Oranje"
 
Facebook
Secretariaat:
Chantal Commandeur
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', donderdag 25 februari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina