naar Marker Nieuws indexpagina
Interviews door Omroep PIM over de nieuwe windturbines bij De Nes
Met een enquête en een informatieavond peilde de Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) de mening van alle inwoners over hun plannen voor uitbreiding van de windmolens bij De Nes. De plannen zijn om de huidige windmolens te vervangen door 3 of 4 grotere windturbines. Hiermee wordt Waterland een stuk energieneutraler en in het scenario met 4 windturbines zelfs helemaal energieneutraal. Goed nieuws dus voor de duurzaamheid voor de komende generaties. Of niet?
De meningen zijn verdeeld. Hoe zit het met gezondheid voor mens en dier? En hoe is het gesteld met het Natura 2000 gebied? We spraken met de voorzitter van CWW, Wouter Tillemans, met Soemini Kasanmoentalib, secretaris van de IJsselmeervereniging en met Cees van Altena, voorzitter van de Eilandraad Marken.

Op de website van CWW lezen we dat de huidige molens stroom opwekken voor 15% van Waterland; met de nieuwe molens is dat, afhankelijk van het te kiezen scenario (met 3 of 4 windmolens), minimaal 52% en maximaal 120%. De gemeente Waterland wil energieneutraal zijn in 2050. Daarvoor zijn 250.000 zonnepanelen of 4 nieuwe windmolens nodig. "En", zegt Wouter, "70% van de mensen die meegedaan hebben met de enquete en in Waterland wonen, zijn positief over de plannen". Natuurlijk is de vraag of die mensen ver van De Nes wonen of dichtbij wel belangrijk. Als je in Uitdam woont of in Ilpendam maakt dit wel een wezenlijk verschil uit.

Op de website zie je de verschillende scenario’s, met 3 of 4 windturbines en de verschillende hoogtes. De hoogte van de huidige molens is ca 70 meter en de hoogte van de nieuwe turbines is maximaal 122,5 meter hoog. De impact op vogels is onderzocht en er volgt nog meer onderzoek maar het lijkt er op dat er 25 vogels sneuvelen per windmolen en dat is, zo zegt Wouter, minder dan verkeersslachtoffers onder de vogels en door natuurlijk overlijden. Maar om de nodige vergunningen te krijgen moet de impact op flora en fauna ook goed onderzocht worden.

Daarvoor spreken we dus ook met Soemini. Zij maakt zich grote zorgen over de plannen van het CWW met betrekking tot de vogels. Zowel de trekvogels in het voor- en najaar als de krooneenden die in oktober/november hier komen foerageren omdat de Gouwzee ondiep water heeft en er in de bocht bij De Nes zeldzame sterkranswieren groeien die deze eendjes eten.

Cees van Altena is er ook niet gerust op. Hij vindt dat er veel meer onderzoek nodig is om een goed oordeel te vellen. Nu heeft de Eilandraad nog geen mening maar hij wil eerst weten hoe het precies gesteld is met de zichtbaarheid en de impact daarvan op het landschap. Waterland is prachtig en trekt ook veel toeristen. Ook wil hij weten of de windmolens effect hebben op de gezondheid en net als Soemini, hoe de windmolens invloed hebben op de vogels. Met de resultaten van die onderzoeken wil hij de mening peilen van de Marker bevolking, de enquete van de CWW vindt hij niet voldoende. Zeker omdat de gemeente heeft aangegeven de enquete van de CWW belangrijk te vinden om hun eigen mening te vormen voordat er een vergunning wordt afgegeven.
Onderstaand alleen het interview met Cees van Altena
Onderstaand het complete interview met Wouter, Soemini en Cees.

Bron: Omroep PIM, maandag 22 februari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina