naar Marker Nieuws indexpagina
Werkgroep Natuur & Milieu maakt broedplaatsen visdiefjes
 
De Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) heeft een eigen werkgroep 'Natuur & Milieu' die zeer actief is voor de prachtige natuur op Marken.
 
Onder andere het stimuleren van de unieke vogelpopulatie op het schiereiland is een belangrijk doel voor de werkgroep. In dit geval gaat het om visdiefjes.
 
In het afgelopen weekend is volop aandacht besteed aan deze op Marken foeragerende sternsoort. In het ‘Kanaal’ zijn broedplaatsen geplaatst. Het aanwezige ijs van de afgelopen dagen maakte het realiseren van de broedplaatsen een stuk eenvoudiger. Door dit initiatief krijgen visdiefjes de gelegenheid te broeden op een drijvende constructie.
 
Wat is Foerageren?
Foerageren is de biologische term die gebruikt wordt voor het regelmatig terugkerend zoeken en vinden van voedsel door dieren. Wanneer vogels of andere dieren regelmatig een bepaald gebied gebruiken om zich te voeden, dan spreekt men van een foerageergebied.
 
'activeren, adviseren en verbinden'
Bron: Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 16 februari 2021
 naar Marker Nieuws indexpagina