naar Marker Nieuws indexpagina
Gladheidbeheersing
 
Wegen buiten de bebouwde kom worden gestrooid door de provincie en door het hoogheemraadschap. De gemeente is verantwoordelijk voor wegen binnen de bebouwde kom. Op deze Strooikaart Gemeente Waterland kunt u precies zien waar de gemeente strooit. Dat zijn ook de plaatsten waar als eerste sneeuw wordt geruimd als dat nodig is. Let op, strooien en sneeuwruimen gebeurt niet (altijd) overal.
 
Prioriteiten stellen
De gemeente stelt prioriteiten en strooit daarom niet meer zoveel als voorgaande jaren. Bij de prioriteiten wordt rekening gehouden met de doelmatigheid van strooien. Strooizout werkt beter als er veel auto’s over een gestrooide weg rijden. Als er weinig auto’s rijden dan wordt het zout niet goed genoeg verdeeld over de weg of zakt het te snel in de grond met het smeltwater. Wij hebben gekeken naar het belang van een weg, de veiligheid in relatie tot de toegestane verkeerssnelheid, aantasting van het milieu, de zoutvoorraad, inzet van mensen en materieel, beheersing van kosten en eigen verantwoordelijkheid. Er is een normaal strooiplan en een noodplan voor als er bijvoorbeeld een zoutgebrek is.
 
Waar wordt gestrooid
Wordt gestrooid binnen de bebouwde kom: Wordt niet gestrooid binnen de bebouwde kom:
  rijbaan doorgaande wegen
  rijbaan ontsluitingswegen
  rijbaan busroutes
  fietspaden
  korte straatjes, hofjes, woonerven korter dan ca. 200 meter
  parkeervakken
  voetpaden
  achterpaden
 
Wanneer wordt gestrooid
Het strooiseizoen begint op 1 november en  duurt tot 1 april. Al die tijd worden de weerberichten goed in de gaten gehouden zodat de belangrijkste wegen op tijd worden gestrooid. Niet alle wegen zijn even belangrijk voor de doorstroming van het verkeer. Sommige wegen hebben een hoge  prioriteit en worden voordat het glad wordt gestrooid, soms zelfs ‘s nachts. Wegen met een lagere prioriteit worden alleen overdag gestrooid. Er wordt ook in het  weekend en op feestdagen gestrooid als dat nodig is.
 
Dit kunt u zelf doen
Volg de weerberichten en vooral de weerswaarschuwingen. Gaat het sneeuwen of wordt het glad buiten? Houdt daar dan rekening mee. Zorg dat u een sneeuwschuiver of bezem hebt en zondig een voorraadje strooizout. Denk aan de pakketbezorger die uw postpakketje komt brengen of de buren waarmee u de krant deelt. Denk aan uw klanten als u een winkel hebt. Als u de sneeuw opveegt voordat het opvriest dan helpt u elkaar.
 
Eigen verantwoordelijkheid
Het is van belang te benadrukken dat u als weggebruiker, inwoner of ondernemer verantwoordelijk bent voor uw eigen veiligheid en die van anderen om u heen. Het spreekt voor zich dat u zich als weggebruiker aanpast aan de omstandigheden van slecht weer. U kunt rekening houden met het moment dat u de weg op gaat, uw snelheid en afstand aanpassen, uw grip op de weg verbeteren met goede banden en schoenzolen. Goede voorbereiding op slechte weersomstandigheden en oog voor elkaar is en blijft belangrijk.
 
Heeft u tips of suggesties voor de gemeente? Geef die dan door via een Melding Openbare Ruimte.
 
Zie ook:  https://www.hhnk.nl/gladheidbestrijding
 
Helpt u mee? Dan rijden we samen veilig.
 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 8 februari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina