naar Marker Nieuws indexpagina
Besluitenlijst college B&W van Waterland week 4
26 januari 2021 inzake kern Marken
Onderstaand de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland
 complete besluitenlijst week 4 
 
Regie Kunststoffen Nederland (RKN) BV
RKN staat voor Regie Kunststoffen Nederland en is een gezamenlijke entiteit van HVC (=HuisVuilCentrale), één van de grootste inzamelaars en afvalverwerkers van Nederland, en Midwaste.
 
Oprichting RKN
Met de oprichting van RKN in 2019 hebben we de uitvoering op ons genomen van de gemeentelijke verplichting voor de post-collection en de vermarkting van verpakkingsmateriaal (plastic, blik en drinkpakken). In 2020 doen we dit namens circa 200 aandeelhoudende gemeenten van HVC, de Midwaste leden, Combinatie Oost (AREA, AVU, Circulus Berkel, GAD en Rova) en enkele individuele gemeenten.
 
Regiemodel
In 2019 is een duurzame samenwerking tussen VPKT (Verpakkinsketen BV) en RKN vastgelegd, waarbij er afgesproken is dat gemeenten een vaste inzamelvergoeding krijgen. RKN begeleidt het volledige operationele proces. Inzamelingskosten en financiële risico’s zijn hiermee afgedekt, waardoor gemeenten lange termijn zekerheid hebben gekregen.
 
Wij zijn continue bezig met projecten, initiatieven en mogelijkheden om kunststof verpakkingsmateriaal in Nederland zo efficient mogelijk in te zamelen, te sorteren en te recyclen. Zodat we het uiteindelijk in kunnen zetten als grondstof voor nieuwe producten.
www.midwaste.nl
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 5 februari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina