naar Marker Nieuws indexpagina
Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd
Naar aanleiding van persconferentie van dinsdag 2 februari
 
Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf maandag 8 februari weer open. Daarnaast mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken tijden, ophalen bij de winkel. 
 
Scholen en kinderopvang
Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. Het is daarbij essentieel dat scholen, kinderopvang en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. Medewerkers van de kinderopvang kunnen op korte termijn met prioriteit getest worden. Dat was al, en blijft zo, voor medewerkers in het onderwijs. Op korte termijn wordt gestart met een proef met sneltesten bij basisschoolleraren. De ministeries van OCW en SZW komen op zeer korte termijn met aanvullende richtlijnen om de verspreidingsrisico's op basisscholen en kinderopvanglocaties verder te beperken. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contacten en besmettingen zou kunnen leiden. 
 
De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval maandag 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie. De school blijft open voor onder andere examenleerlingen en leerlingen in een kwetsbare positie. Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om de verspreidingsrisico’s verder te verkleinen, zodat scholen straks verantwoord kunnen heropenen. Om te zien wat dat betekent op een hele school, mogen vanaf volgende week op enkele scholen meer leerlingen naar school. Scholen die al meedoen aan de proef met sneltesten kunnen ook hieraan meedoen.
 
Bestellen en afhalen
Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gesloten. Toch wil het kabinet consumenten en ondernemers tegemoet komen met een kleine aanpassing om de lockdown iets draaglijker te maken. Daarom maakt het kabinet per woensdag 10 februari bestellen en afhalen bij niet-essentiële winkels mogelijk. Klanten bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun producten (online of telefonisch) en halen dit op afspraak af bij de winkel. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. Bekijk de regels voor afhalen en bestellen.
 
Avondklok
De avondklok geldt tot en met woensdag 10 februari om 04:30 uur. Het kabinet vraagt het OMT om advies over de huidige situatie van het coronavirus en de het pakket van maatregelen. Op basis van dat advies wil het kabinet begin volgende week opnieuw de balans opmaken.
 
Routekaart
De routekaart met coronamaatregelen heeft een update gehad. Het kabinet zal deze bijgewerkte routekaart gebruiken bij de toekomstige besluitvorming over versoepelen of aanscherpen van maatregelen. Het kabinet wil met de routekaart helder maken welke maatregelen nodig zijn als besmettingen en druk op de zorg toenemen, en ziekenhuisopnames toenemen, en aan welke maatregelen we kunnen denken als versoepelingen in zicht komen. Belangrijk is daarbij is dat het versoepelen van maatregelen stapsgewijs en behoedzaam verloopt, terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen snel moet gaan. De inhoud van de routekaart zal regelmatig moeten worden aangepast aan de meest recente kennis over het virus en het effect van maatregelen.
 
Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen
Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Blijf daarom zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische) zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of werk als dat echt niet thuis kan. Houd contact met anderen via de telefoon of videobellen. Als je toch bezoek ontvangt, adviseert het kabinet dringend om per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder te ontvangen. Ga ook niet vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.
 
In principe werkt iedereen volledig thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat naar zijn werk, een kantoormedewerker werkt volledig thuis. De huidige situatie in Nederland is zeer zorgelijk. Houd daarom bestaande afspraken over naar het werk komen opnieuw tegen het licht. Naar het werk komen om collega’s of klanten te zien, kan nu even niet. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen. Werknemers die gevraagd worden naar het werk te komen terwijl dat niet nodig is, kunnen daar het gesprek over aangaan met hun werkgever.
 
Deze maatregelen helpen om de virusverspreiding tegen te gaan. Maar minder mensen ontmoeten is natuurlijk zwaar, voor iedereen. Let daarom extra op mensen om je heen, zeker op mensen die ziek zijn, eenzaam zijn of psychische klachten hebben.
 
Maatregelen tot en met ten minste dinsdag 2 maart 2021
Lees hier wat geldt op dit moment tot en met ten minste 2 maart 2021:
  Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag.
  Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.
  Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.  
  Ga alleen naar buiten met leden van je huishouden of met een groepje dat bestaat uit maximaal 2 mensen.
  In heel Nederland geldt een avondklok van 21:00 tot 04.30.
  Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
  De meeste locaties zijn gesloten:
 Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen. Bestellen en afhalen bij winkels is vanaf 10 februari mogelijk)
 Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen
 Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc.
 Dierenparken, pretparken, etc.
 Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc
 Restaurants en cafés
  Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand vooralsnog in ieder geval tot en met maandag 2 maart. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.
 Vanaf maandag 8 februari zijn de basisscholen en de kinderopvang weer helemaal open.
■  In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden.
 In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen op de locatie en is praktijkonderwijs mogelijk.
 In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.
  Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is om alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.
  Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.
  Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
  Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
  Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen
  Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart. Er gelden reisbeperkingen.
 
 www.rijksoverheid.nl/coronavirus 

Bron: Rijksoverheid, dinsdag 2 februari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina