naar Marker Nieuws indexpagina
Twintig jaar Stichting Eilandraad Marken
10 januari 2001 - 10 januari 2021
De Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) bestaat vandaag twintig jaar en is de dorpsraad voor Marken binnen de gemeente Waterland. Op woensdag 10 januari 2001 verschenen Cees van Altena, Agnes Boes en Hein Zeeman voor kandidaat-notaris Peter Hiemstra voor de ondertekening van de oprichtingsakte.
 
Volgens artikel 2 van de statuten is het doel:
Het behartigen van de belangen van de kern Marken en haar inwoners en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
 regelmatig overleg te voeren en relevante wensen van de inwoners te bespreken met Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland en met andere overheden en instellingen;
 het houden van acties om wensen met zeer brede steun van de bewoners onder de aandacht te brengen;
  alle andere wettige middelen.
 
De Eilandraad is geen uitvoerende orgaan, maar een stichting wat 'activeert, adviseert en verbindt'.
 
De Eilandraad heeft behalve een bestuur, ook werkgroepen. In alle werkgroepen zit tevens een bestuurslid.
 
Thans heeft de Eilandraad tien werkgroepen:
Werkgroep Dijkversterking
Werkgroep Toerisme
Werkgroep Verkeer
Werkgroep Wonen
Werkgroep Promotie
Werkgroep Zorg & Welzijn
Werkgroep Openbaar Vervoer
Jeugdraad
Werkgroep Jeugd
Werkgroep Natuur & Milieu
 
Projectgroep
Projectgroep Zorgplan Marken is een onderdeel van de werkgroep Zorg & Welzijn
 
Communicatie met de bevolking
De Eilandraad organiseert twee keer per jaar een Openbare Vergadering in dorpshuis Het Trefpunt en heeft regelmatig een nieuwsbrief als bijlage bij 'Ons Streekblad'. Ook is alle info terug te vinden op www.Eilandraad.nl. Dinsdag 24 november 2020 was er door het Covid-19 een eerste volledige digitale Openbare Vergadering.
 
Successen
De Eilandraad heeft in al die jaren reeds vele successen behaald, maar daar zal (waarschijnlijk) binnenkort de Eilandraad zelf aandacht aan gaan besteden via hun website.
 
'activeren, adviseren en verbinden'
 

Bron: PepProductions, zondag 10 januari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.