naar Marker Nieuws indexpagina
Afvalinzameling Marken
Periode 1 januari t/m 30 april 2021
 
De afvalkalenders zijn opgesteld voor de periode 1 januari tot en met 30 april 2021.
 
Er wordt gewerkt aan een nieuw contract afvalinzameling. Zodra dit afgerond is zullen de kalenders worden aangevuld.
 
Voor wat betreft de historische kern Marken, daar worden geen zakken meer opgehaald, deze data zijn specifiek voor de inzameling van mini-containers van de historische kern Marken.
 
De redactie heeft de diverse data voor ophalen restafval, PMD en grofvuil ook in de Marker Agenda verwerkt.
 
Of kijk via 'Mijn Afvalwijzer'.
 
Wat hoort in welke afvalbak?
Zie www.Afvalscheidingswijzer.nl
 
 
WIJK 2 : MARKEN onder andere MINNEBUURT
Bovenstaande in PDF
 
WIJK 4 : HISTORISCHE KERN MARKEN
Bovenstaande in PDF
WIJK A : MARKEN
Bovenstaande in PDF
Aanmelden van grofvuil

Bron: Gemeente Waterland, maandag 4 januari 2021

 naar Marker Nieuws indexpagina