naar Marker Nieuws indexpagina
Kerstbomen inzameling 2021
donderdag 7 januari vanaf 07.00 uur
 
Vanwege het coronavirus zal ook het inzamelen van de kerstbomen er dit jaar anders aan toe gaan dan voorgaande jaren. Zo werden voorgaande jaren de kerstbomen in sommige kernen door vrijwilligers en kinderen opgehaald maar om contactmomenten zoveel mogelijk te beperken doet de gemeente het dit jaar zelf.
 
Op donderdag 7 januari kunt u uw kerstboom (geen kunstboom én ontdaan van versiering) op de reguliere aanbiedplaats aanbieden. Vanaf 07.00 uur 's morgens maakt onze inzamelaar door heel Waterland een ronde om de kerstbomen op te halen.
 
Marken
Historische Kern:
De plaats waar voorheen de zakken werden aangeboden.
Minnebuurt etc.:
De plaats waar de Kliko’s worden aangeboden.

Er vindt in verband met milieuvervuiling
geen kerstboomverbranding plaats. De verzamelde kerstbomen worden bij een biomassa-centrale in Noord-Holland verkleind en gebruikt voor energieopwekking.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 24 december 2020

naar Marker Nieuws indexpagina