naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 20 december 2020
Livestream uit de Patmoskerk begint om 09.45 uur
'De vierde van de Advent'
Voorganger : Ds. Huib Klink
Organist : Dirk Kes
Kosters : Jongejaap Commandeur en Freek Visser
Kindernevendienst : Gréthe van Belzen en Marianne Zwiers
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Diaconie
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 of via
Bij deze app dient men wel een account aan te maken
   Liturgie zondag 20 december 2020   
Technische realisatie : Cees Zeeman / Pieter Teerhuis / Martijn Springer
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl

Bron: Protestants Marken, donderdag 17 december 2020

naar Marker Nieuws indexpagina