naar Marker Nieuws indexpagina
Waterland krijgt 42.006 voor culturele infrastructuur in 2021
 
Ondersteuning voor de lokale culturele infrastructuur
(Pop)podia, gezelschappen, bibliotheken, musea, kunst- en cultuureducatie, beeldende kunstinstellingen, filmtheaters, amateurkunstinstellingen en festivals kunnen aanvullende ondersteuning ontvangen via gemeenten.
 
Beschikbaar bedrag voor lokale culturele infrastructuur
In totaal is in 2021 150 miljoen beschikbaar om gemeenten in staat te stellen de lokale en culturele instellingen en voorzieningen te ondersteunen.
 
Waterland
42.006
Edam-Volendam
100.629
Landsmeer
43.171
Purmerend
695.395
 
Dit is een vervolg op het eerste steunpakket voor cultuur in 2020, waarvan 48,5 miljoen matchingssubsidie voor de ondersteuning van regionale musea, (pop)podia en filmtheaters.
 
Daarnaast hebben gemeenten en provincies in 2020 aanvullende middelen gekregen, bestaande uit tweemaal 60 miljoen voor gemeenten en eenmalig 8 miljoen voor provincies voor de compensatie van inkomstenderving.
 
Voor de lokale culturele infrastructuur in Caribisch Nederland is 300.000 beschikbaar.
 
Ontvangers van de extra ondersteuning in de regio
Gemeenten kunnen met deze middelen aanvullend ondersteunen:
(pop)podia
 gezelschappen
bibliotheken
musea
kunst- en cultuureducatie
beeldende kunstinstellingen
filmtheaters
amateurkunstinstellingen
festivals
 
Extra ondersteuning aanvragen
De middelen uit het tweede steunpakket worden beschikbaar gesteld aan gemeenten via een decentralisatie-uitkering in de decembercirculaire 2020. Gemeenten kunnen in hun begroting over 2021 rekening houden met deze aanvullende middelen.
 
Gemeenten mogen vervolgens bepalen waar de culturele infrastructuur van hun gemeente de steun het hardst nodig heeft.  Op basis van deze bedragen kunnen gemeenten hun plannen voor de noodsteun aan de culturele instellingen opstellen en bekend maken.
 
 
 Compleet overzicht verdeling 150 miljoen in 2021 ter ondersteuning van de lokale infrastructuur per gemeente 

Bron: Rijksoverheid, donderdag 3 december 2020

naar Marker Nieuws indexpagina