naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwsbrief Eilandraad Marken over 'Corona & Marken'
Het initiatief van deze nieuwsbrief is op verzoek van de Gemeente Waterland
 
Iedereen is ervan overtuigd dat we op Marken ons uiterste best doen om coronabesmettingen te voorkomen. Horeca dicht, dorpshuis Het Trefpunt dicht, geen trainingen bij de Sportvereniging Marken, opschorting van de repetities bij de Christelijke muziekvereniging 'Juliana' en toeristen komen er al lange tijd niet meer. Toch gaat het niet goed op Marken, het aantal coronabesmettingen is heel erg hoog. Zo hoog dat nu zelfs basisschool 'De Rietlanden' haar deuren tot en met volgende week vrijdag (20 november) moet sluiten vanwege het gebrek aan leerkrachten.
 
Dan kan het niet anders dat wij, als Markers, de nu al maanden geldende regels, misschien toch niet goed genoeg in acht nemen. Laten we bij onszelf nu eens nagaan of we ondanks de inspanningen van het Deen supermarktpersoneel toch niet kris kras door de winkel lopen, of we de winkelwagens wel ontsmetten, of we wel een mondkapje dragen en of we ook nog steeds met twee personen winkelen. Houden we op straat nog altijd afstand? We waren een van de eerste kernen die een lichtbord plaatsten om bezoekers te vragen de 1½ meter regel te respecteren. Laten we hier ook weer meer op letten in de huiselijke sfeer en bij familiebezoek. Wij begrijpen dat er mensen zijn die deze regelgeving onzin vinden. En natuurlijk heeft iedereen recht op zijn eigen mening en mag doen wat hij of zij wil, maar wees dan ook sportief en respecteer dan ook de wensen van een ander.
 
De overheidsregels en richtlijnen zijn nu wel bekend, maar let toch goed op een aantal zaken
 
Als je één van de (ook lichte) verschijnselen hebt die voor jou NIEUW zijn, zoals HOESTEN en/of LOOPNEUS en/of KOORTS en/of BENAUWDHEID en/of SMAAK-/REUK-klachten en/of DIARREE, ook al is het naar je eigen indruk niets: blijf binnen in zelfquarantaine, vermijd contacten en LAAT JE TESTEN.
 
 Aanmelding voor GGD coronatest 
 
Ga ook absoluut niet aan het werk met deze lichte klachten.
 
Testen kan gratis bij de GGD in Volendam, Purmerend of Zaandam. Uitslag binnen 48 uur maar bijna altijd eerder. U kunt telefonisch een testafspraak maken via 0800-1202. Houd uw BurgerServiceNummer (BSN) bij de hand. Of doe een sneltest voor € 79, = (inclusief BTW) in Monnickendam (factuur krijg je thuis gestuurd); in de blauwe container op de Pierebaan. (0299)-659040, www.sneltestmonnickendam.nl. Binnen 30 minuten heb je de uitslag. Tot je de uitslag hebt blijf je binnen en vermijd je contact.
 
Mondkapje
Draag waar mogelijk een mondkapje. Een beslagen bril of een benauwd gevoel kan toch niet onoverkomelijk zijn. Je krijgt het pas echt benauwd als je het coronavirus oploopt. Voor de goede orde, vanaf dinsdag 1 december wordt het verplicht in openbare gebouwen met een boete van € 95, = bij het niet opvolgen.
 
Als je al een mondkapje gebruikt, maar niet een weggooi-exemplaar: WAS deze regelmatig op 60 graden anders heeft het weinig effect en wordt de kans op besmetting met een ander virus groter.
 
Indien je in contact bent geweest met een positief getest persoon of woon je samen met een mogelijk corona positief (nog niet getest) persoon, ga dan uit voorzorg in zelfquarantaine. Direct testen heeft dan nog geen zin in verband met de incubatietijd.
 
Als je van mening bent dat de richtlijnen onzin zijn, ze niet volgt en één van de eerder vermelde klachten hebt, neem dan verantwoordelijkheid ten opzichte van je mede inwoners en laat je in ieder geval testen.
 
Om de ambitie tot het volgen van de regels te vergroten
Laten we eens denken aan de mensen die ten gevolge van de hoeveelheid coronapatiënten niet de zorg kunnen krijgen die eigenlijk nu direct gewenst is. Laten we ons eens verplaatsen in hun situatie en rekening houden met hun gevoelens.
 
Laten we eens denken aan de onzekerheid van mede-inwoners over hun baan en hun bedrijf als deze situatie te lang duurt.
 
Denk eens aan onze zorgmedewerkers
In het voorjaar overal borden in de ramen, klappen bij ziekenhuizen en nu zes maanden later staan ze weer voor een zware taak, nog afgezien van de gezondheidsrisico’s die ze lopen.
 
Laten we ons realiseren dat ons gedrag de gezondheid van een ander persoon negatief kan beïnvloeden en zelfs kan leiden tot ziekenhuisopname.
 
Allemaal onze persoonlijke bijdrage
Corona is een wereldwijd probleem maar wel een probleem waar iedere inwoner van welk dorp, stad of land dan ook persoonlijk zijn steentje kan bijdragen aan de oplossing. Gewoon thuis vanuit je comfortabele persoonlijke omgeving. Dat moet iedereen toch aanspreken, helpen aan het oplossen van een wereldwijd probleem.
 
Tenslotte
Wees eerlijk over een coronabesmetting en meld het bij de huisarts. Zij krijgen dan ook een duidelijker beeld van de besmettingsgraad en kunnen betere adviezen geven bij aanhouden van klachten na een besmetting. Geeft een besmetting ook aan bij je familie, vrienden en andere contacten. Coronabesmetting is niet iets om je voor te schamen, het kan iedereen overkomen. Waar we ons wel voor kunnen schamen is het niet kunnen opbrengen om de adviezen en richtlijnen na te leven.
 
Beste Markers,
Vanaf vandaag, schouders eronder, volg waar mogelijk de richtlijnen. Help elkaar bewust te worden van het probleem. Maak duidelijk aan je omgeving als jij wel strikt de regels wil volgen. Heel vaak gaat het gewoon onbewust mis. Laten we met ons allen proberen vanaf NU het virus eronder te krijgen. Met een gezamenlijke inspanning kunnen we straks misschien toch nog een gezellige Kerst en Oud & Nieuw vieren.
 
Het initiatief tot dit rondschrijven is op verzoek van de Gemeente Waterland

De inhoud van dit rondschrijven kan mogelijk negatief of belerend overkomen. Dat is niet de bedoeling maar mocht het toch zo zijn kunt u uw kritiek kenbaar maken aan onze voorzitter via email: cvanaltena@planet.nl. We zullen dan op uw reacties terugkomen tijdens onze 'online' Openbare Vergadering op dinsdag 24 november 2020 te volgen via YouTube en/of Kerkdienstgemist, aanvang 20.00 uur.
 
Bovenstaande in pdf
 
  
Bovenstaande Nieuwsbrief is op Marken rondgebracht op zaterdag 14 november 2020
 
 www.rijksoverheid.nl/coronavirus 
'activeren, adviseren en verbinden'

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 14 november 2020

naar Marker Nieuws indexpagina