naar Marker Nieuws indexpagina
Studenten Merel en Melissa winnen 2e plek Nestlé Scriptieprijs
Voedingstudenten Merel en Melissa ontwikkelden een stappenplan voor diëtisten die patiënten met PICS behandelen
 
Wie langer dan 48 uur opgenomen en beademd is geweest op de intensive care, kan te maken krijgen met het post-intensive care-syndroom (PICS); een verzameling van psychische, cognitieve en lichamelijke klachten. Voedingstudenten Merel Kemna (uit Assendelft) en Melissa de Jong (uit Marken) ontwikkelden een stappenplan voor diëtisten die patiënten met PICS behandelen. En met succes: met hun afstudeeronderzoek wonnen ze de tweede prijs in de Nestlé Scriptieprijs voor Voeding en Diëtetiek.
 
Tot 2020 belandden jaarlijks circa 86 duizend mensen op de intensive care. Naar schatting ondervond ruim 30 procent van de overlevenden naderhand langdurige klachten, waaronder vermoeidheid, gewrichtspijn, lichamelijke zwakte, maar ook angst, geheugenverlies en posttraumatische stressstoornis. Deze klachten worden aangeduid als PICS. “Vanuit de fysiotherapie is er in 2018 het REACH-programma gestart”, vertelt Merel Kemna. “Dat is erop gericht om verschillende disciplines samen te brengen en de juiste zorg te bieden aan PICS-patiënten.”
 
De volgende stap was het ontwikkelen van een soortgelijk programma voor diëtisten”, vult Melissa de Jong aan. In vakjargon heet dat een zorgpad: een soort stappenplan voor diëtisten om deze patiëntengroep te behandelen. En dat is hard nodig: 60 procent van de patiënten die langer dan 48 uur beademd zijn op de IC, raakt ondervoed. “Patiënten verliezen niet zozeer vetmassa, maar vooral spiermassa”, zegt Merel. “Een verminderde spiermassa betekent een minder goed en langzamer herstel. Daarom is het belangrijk dat deze patiënten voldoende en de juiste voeding krijgen in combinatie met fysiotherapie om hun spierkracht optimaal op te bouwen.”
 
Houvast
Merel en Melissa kennen elkaar al sinds de introductieweek van de opleiding en zijn tijdens hun studie samen opgetrokken. “Toen dit afstudeeronderwerp aan ons werd voorgelegd, keken we elkaar aan en wisten het meteen.” En zo gingen ze in september 2019 aan de slag om het zorgpad diëtetiek PICS te ontwikkelen. Melissa: “Patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis, krijgen niet altijd de zorg die nodig is voor hun lichamelijke, cognitieve en psychische klachten. Een zorgpad biedt houvast voor betrokken behandelaars. Dat helpt om deze patiënten niet uit het oog te verliezen en hun zo goed mogelijke zorg te bieden.” Anno 2020 is de urgentie alleen maar duidelijker: door COVID-19 belanden veel meer mensen aan de beademing op de IC.
 
Compact
Melissa en Merel voerden literatuurstudie uit en interviewden 17 diëtisten in ziekenhuizen en eerstelijnspraktijken in Amsterdam en omstreken. “Diëtisten in het veld gaven aan dat ons zorgpad voor PICS nagenoeg compleet is. Maar ze gaven ook aan dat het in de praktijk onhaalbaar is.” Melissa: “Ik werk inmiddels in het AMC als diëtist en zie met eigen ogen waarom: in ziekenhuizen hebben we weinig tijd per patiënt. Diëtisten voeren de basale diagnostiek wel uit, maar voor nader onderzoek dat nodig is om diëtistische zorg voor PICS te bieden, is geen ruimte.” Merel: “Ik werk in een eerstelijnspraktijk. Daar is iets meer tijd, maar ook hier kan het zorgpad niet volledig worden uitgevoerd. De vraag uit de beroepspraktijk is duidelijk: vervolgonderzoek is nodig om het zorgpad compacter en haalbaarder te maken.”
 
Trots
De opleiding nomineerde het onderzoek voor de Nestlé Scriptieprijs voor Voeding en Diëtetiek. Docent-begeleider Annemarie Both-Zuur: “Merel en Melissa zijn zeer professioneel en gestructureerd te werk gegaan en hebben een duidelijk en praktisch document opgesteld om PICS sneller te kunnen signaleren en behandelen. Ik vond het fijn om met ze samen te werken en ik verwacht dat ze een mooie carrière tegemoet gaan in de diëtetiek.” Tijdens hun diploma-uitreiking hoorden Merel en Melissa dat ze waren genomineerd. “We hadden niet verwacht dat we zo ver zouden komen”, zegt Merel. “We mogen echt trots zijn op deze tweede prijs.”
 

Bron: Food Network, vrijdag 13 november 2020

naar Marker Nieuws indexpagina