naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen
 
De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de Omgevingsverordening NH2020 vastgesteld. Nieuw is dat 32 landschappen zijn aangewezen als ‘Bijzonder Provinciaal Landschap’. Dit zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier.
 
Gedeputeerde ruimtelijke ordening, Cees Loggen: “Noord-Hollanders willen graag woonruimte, maar ook dat onze mooie groene leefomgeving behouden blijft. Hierin de balans vinden is onze opdracht als provincie. We hebben dit vertaald naar regels in de omgevingsverordening. Wat nieuw is, is dat we grotere aaneengesloten landschappen op een eenduidige manier beschermen. Dit is in de plaats gekomen van het beschermen van allerlei gebieden met veel verschillende regels. 
 
De landschappen die we nu met de omgevingsverordening beschermen zijn - naast onze natuurgebieden - de meest bijzondere landschappen van Noord-Holland. Landschappen waar we trots op zijn. Deze landschappen overstijgen vaak de gemeentegrenzen en zijn onvervangbaar. Door ze te beschermen kunnen Noord-Hollanders en bezoekers van de landschappen blijven genieten en blijft Noord-Holland een aantrekkelijke plek om te wonen.”
 
Kwaliteit behouden
Per landschap is aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden aanwezig zijn. Dit noemen we de ‘kernkwaliteiten’ van het landschap. Voorbeelden hiervan zijn het leefgebied voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders, de openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond. Zie als voorbeeld de omschreven kernkwaliteiten voor Alkmaardermeer en omgeving.
 
Plannen maken
Om te zorgen dat Noord-Holland een mooie provincie blijft om te wonen, werken en je vrije tijd door te brengen, is in de omgevingsverordening vastgelegd dat de kernkwaliteiten van de 32 bijzondere landschappen niet aangetast mogen worden.  
 
Het is aan gemeenten, woningcoöperaties of andere initiatiefnemers om plannen te maken die passen binnen deze regels. De provincie geeft dan aan (bijvoorbeeld via een zienswijze) of plannen voldoen aan de omgevingsverordening. Om ontwikkelingen die zijn toegestaan goed in te passen in het landschap, is een leidraad toegevoegd aan de omgevingsverordening.
 
Omgevingsverordening
In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels samengevoegd op het gebied van natuur, milieu, mobiliteit, erfgoed, ruimte en water. De provincie wil ontwikkelingen als woningbouw en windenergie mogelijk maken en het waardevolle Noord-Hollandse landschap beschermen. De 21 nu geldende provinciale verordeningen zijn samengevoegd tot 1 verordening. Hierdoor is het makkelijker geworden om te zien welke regels waar gelden. Bij de omgevingsverordening zit een digitale kaart waarbij de regels direct in beeld komen op een specifieke locatie. De nieuwe verordening gaat half november 2020 in.
 
 
Bijlage 1: Wijzigingen eindconcept Omgevingsverordening NH2020 in pdf
 
Projectpagina 'Omgevingsverordening'

Bron: Provincie Noord-Holland, vrijdag 23 oktober 2020

naar Marker Nieuws indexpagina