naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente Waterland wil jongerenwoningen op Marken kopen
Over de koopprijs is de gemeente Waterland en Woonzorg het eens, maar nog niet over de voorwaarden
Wethouder Jelle Kaars
 
Tijdens de Raadsvergadering van de gemeente Waterland, op donderdag 8 oktober 2020, werd er tijdens agendapunt 5, ‘Actieve informatie van het college en van vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen’, door wethouder Jelle Kaars informatie gegeven over de stand van zaken inzake de jongerenwoningen aan de Hoogkamplaan op Marken.
 
Onderstaand tekst & uitleg van wethouder Jelle Kaars:
Woensdag 7 oktober heeft de gemeente Waterland de huurovereenkomst met Woonzorg getekend voor de huur van de woningen aan de Hoogkamplaan. Net op tijd, want woensdag 7 oktober liep de huurovereenkomst tussen de huidige bewoners en Woonzorg af.
 
De gemeente Waterland is vanaf heden officieel huurder van de woningen aan de Hoogkamplaan. De gemeente gaat de gebruikersovereenkomsten afsluiten met alle (huidige) huurders voor de tijdelijk situatie en de gemeente gaat de komende twee maanden nog in gesprek met Woonzorg over de definitieve koop. Over de koopprijs is de gemeente Waterland en Woonzorg het eens, maar over de voorwaarden nog niet, daar moeten beide partijen nog verder over praten.
 
Als ook de gemeente akkoord kan gaan met de voorwaarden, komt er een besluit naar de gemeenteraad, welke goedkeuring moet verlenen aan het college, om de woningen te kopen en ook de voorwaarden en hoe de gemeente verder gaat met de jongeren, die deze woningen nu huren.
 
De huurovereenkomst met Woonzorg kan de gemeente Waterland elke maand opzeggen. Woonzorg kan dit niet. Dit geldt dus alleen voor de gemeente Waterland.
 
of
 De Raadsvergadering van donderdag 8 oktober 2020 terugkijken (punt R.05, 22.02 uur Jelle Kaars) 
     

Bron: PepProductions, zondag 11 oktober 2020

naar Marker Nieuws indexpagina