naar Marker Nieuws indexpagina
Verscherpte maatregelen Covid-19 bij Sportvereniging Marken

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit, dat in de inmiddels beruchte persconferentie van afgelopen maandag 28 september bekend werd gemaakt, heeft het bestuur van Sportvereniging Marken direct actie ondernomen door de situatie van komende zaterdag 3 oktober in kaart te brengen. Naar aanleiding hiervan is het volgende besloten dan wel is het genoodzaakt te doen:
 
Toeschouwers bij thuiswedstrijden
• Zoals bekend mogen er geen toeschouwers worden toegelaten bij alle wedstrijden. Kort gezegd mogen alleen personen die direct met de wedstrijden te maken hebben (begeleiders) de wedstrijd bijwonen. Dit houdt dus in dat bijvoorbeeld ouders helaas niet bij thuiswedstrijden aanwezig mogen of kunnen zijn omdat die in de regel niet tot de begeleiding horen. Wel aanwezig mogen zijn:
 
• Officials, zoals scheidsrechters, trainers, coaches;
Scheidsrechters, trainers, coaches worden in de tent voor de kantine ontvangen
• Bestuursleden;
 
Vrijwilligers, zoals:
• Schoonmakers;
• Personen die de vlaggen ophangen, de velden speelklaar maken etc.;
• Personen die rond wedstrijden een rol spelen;
 
• Geblesseerde of geschorste spelers mogen niet aanwezig zijn bij de wedstrijden;
• Op het moment van schrijven is dit vanuit de huidige regelgeving niet duidelijk wat de regels rondom pers zijn;
 
Kantine
• De kantine blijft dicht op zaterdag, behalve voor activiteiten die nodig zijn voor het doorgaan van de wedstrijden;
De bestuurskamer is om deze reden geopend;
• Het horecagedeelte van de kantine blijft gesloten. Er is dus geen koffie of iets dergelijks te koop;
• Doordat het horecagedeelte dicht blijft vervalt het 'Elftal van Dienst' voor in elk geval de komende drie zaterdagen;
• De deur tussen de kleedkamergang en de kantine blijft gesloten;
• Direct na afloop van de wedstrijd dienen de teams en belgeleiding het complex te verlaten;
• De teams krijgen in de rust een jerrycan limonade aangeboden, om organisatorische redenen kan er geen thee worden aangeboden;
• Door de week zal de kantine geopend zijn om trainingsavonden goed te kunnen laten plaats vinden. Ook hier gelden de opgelegde beperkingen, zoals hierboven beschreven;
 
Kleedkamers
• Kleedkamers worden gewoon aangeboden om te gebruiken;
• De kleedkamers blijven gewoon toegankelijk, alleen niet vanuit de kantine maar alleen vanuit de kleedkamergang, bij voorkeur vanaf de kant van het Oosterpad / zuidkant;
• De kleedkamersleutels worden niet afgegeven, maar de kleedkamers zullen, indien gewenst, worden afgesloten door een bestuurslid;
• Voor de teams van JO/MO17 en ouder geldt dat zijn kunnen douchen indien gewenst;
 
Toiletten
• Er kan op zaterdag geen gebruik gemaakt worden van de reguliere toiletten;
• Eventueel kan gebruik worden gemaakt van het toilet van het team waar betreffende persoon aan gelinkt is;
 
Uitwedstrijden
• Bij uitwedstrijden worden de chauffeurs van ALLE jeugdelftallen (dus tot en met de JO19) gezien als begeleiding;
• Om te voorkomen dat er een hele escorte meegaat met een uitwedstrijd heeft Sportvereniging Marken besloten om maximaal ZES personen mee te laten gaan met een uitwedstrijd van een jeugdteam, hierbij inclusief de trainer en de leider van het team. Uiteraard moet dit wel passen in het vervoer, maar redelijkerwijs moeten zes auto’s voldoende zijn;
• Sportvereniging Marken zal deze regel van maximaal ZES personen ook doorgeven aan de bezoekende clubs;
• Het is niet ondenkbaar dat bij andere clubs de toegang volledig wordt ontzegd. Hier heeft Sportvereniging Marken geen invloed op;
 
Bij verder vragen over bovenstaande kunt u contact opnemen met een bestuurslid van Sportvereniging Marken.

Bron: Sportvereniging Marken, woensdag 30 september 2020

naar Marker Nieuws indexpagina