naar Marker Nieuws indexpagina
Beperk sociaal contact: nieuwe coronamaatregelen
Aanpassing noodverordening regio Zaanstreek-Waterland per 29 september 2020
 
​​​​​​​De Rijksoverheid heeft nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen.
 
De nieuwe maatregelen gaan in op dinsdag 29 september 2020 om 18.00 uur en gelden in ieder geval voor drie weken. Hiervoor geldt een nieuwe noodverordening in de regio Zaanstreek-Waterland. De maatregelen in de noodverordening zijn erop gericht om de kans op grote drukte te voorkomen en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. De aanvullende regionale maatregelen van afgelopen zondag 27 september 2020 zijn meegenomen in de nieuwe noodverordening.
 
Het aantal bevestigde besmettingen in onze regio loopt op. De verspreiding vindt plaats onder alle leeftijdsgroepen. Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. We zetten alles op alles om onze reguliere medische zorg, maar ook de coronazorg beheersbaar te houden. Tegelijkertijd willen we ook dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgang kan vinden, zoals dat bijvoorbeeld kinderen en jongeren ongehinderd naar school kunnen gaan.
 
Nieuwe maatregelen
Maatregelen zijn noodzakelijk en alles begint met gedrag. We vragen iedereen daarom dringend sociale contacten de komende weken te beperken. De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur voor ten minste drie weken.
 
Lees de regels op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.
 
Oproep burgemeesters Zaanstreek Waterland
Alle burgemeesters van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland roepen iedereen op om samen de schouders te zetten onder het bestrijden van het corona-virus. Alleen samen kunnen we de periode van aangescherpte maatregelen zo kort mogelijk houden.
 
Jan Hamming, voorzitter veiligheidsregio Zaanstreek Waterland, over de nieuw maatregelen: “Ons gedrag bepaalt of het virus de ruimte krijgt om zich verder te verspreiden. De maatregelen die genomen zijn, zijn erop gericht om het aantal contactmomenten dat we hebben te verkleinen om zo de kans op verspreiding verder te verkleinen. Dat wil niet zeggen dat er niets meer mag. Onze kinderen kunnen naar school. We kunnen sporten. We kunnen uit eten en we kunnen recreëren. Maar of daarmee lukt om het virus terug te dringen, is aan ons allen. Ons samen aan de basisregels te houden is essentieel voor het terugdringen van het virus, maar ook voor het voorkomen van nóg strengere maatregelen.
 
De impact van de genomen maatregelen is groot voor vele partijen in de regio. Van sportclubs tot cultuursector, van buurt- en zalencentra tot horeca; ze worden opnieuw geraakt door de
maatregelen. Terwijl we tegelijkertijd ons best doen om de schade aan de economie te beperken, want we zien ook dat velen van ons heel veel moeite doen om de maatregelen te kunnen volgen. En dat terwijl we zien dat velen van ons heel veel moeite doen om de maatregelen te kunnen volgen. Horeca, verenigingen, supermarkten en bouwmarkten doen vaak al enorm hun best door maatregelen te nemen waardoor bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.
 
Maar we moeten een stap extra zetten. Want hoeveel maatregelen er ook worden genomen: het komt erop aan of we ook daadwerkelijk afstand houden. Daarom de oproep aan alle inwoners om zich te houden aan de basisregels (link)  en de maatregelen die zijn afgekondigd (link naar maatregelen). Laten we de ruimte die er nu nog is koesteren en tegelijkertijd de anderhalve meter beschermen. Samen kunnen we meer maatregelen voorkomen.”
 
Denk aan de basisregels
Het is van groot belang dat iedereen zich aan de basisregels blijft houden:
Beperk sociaal contact.
Houd altijd 1,5 meter afstand.
Ontvang maximaal 3 personen extra in huis.
Blijf thuis bij klachten en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts, dan blijven ook gezinsleden thuis.
Was vaak uw handen, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi die meteen weg.
Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.
 
 
 Noodverordening Covid-19 per 29 september 2020 
Bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, dinsdag 29 september 2020
naar Marker Nieuws indexpagina