naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuws van de werkgroep Wonen Eilandraad Marken
 
Naar aanleiding van de wens van de Stichting Eilandraad Marken (Eilandraad) om in kaart te brengen waar de verschillende werkgroepen op dit moment staan heeft Martijn Visser contact gezocht met hen. Met Aris Uithuisje en Jaap Visser van de werkgroep Wonen heeft een gesprek plaatsgevonden in dorpshuis Het Trefpunt. De werkgroep vergadert elke twee maanden en rapporteert de status rondom woningen op Marken richting de Eilandraad.
 
Alle mutaties op woongebied zijn en worden geïnventariseerd. Op basis van deze gegevens maakt de werkgroep Wonen voorspellingen van woonontwikkelingen op basis van de demografische gegevens die zij bezit. De werkgroep kijkt hier naar een inventarisatie van de behoeften die er zijn ten aanzien van wonen op Marken.
 
Ondanks dat de werkgroep Wonen aangeeft dat zij nooit een concrete definitie van haar ‘ambitie’ op papier heeft gezet in 2015 of eerder, kwamen wij tijdens het gesprek met elkaar overeen dat we deze als volgt samenvatten:
 
‘De werkgroep Wonen zet zich in voor de leefbaarheid op Marken en probeert dit te realiseren door het bevorderen van de doorstroming van bewoners op Marken. Hoofddoel hierbij is het stimuleren van woningbouw voor zowel jongeren als ouderen’.
 
Het gesprek continueerde zich in de richting van waar men op het huidige moment staat en op welke concrete projecten de werkgroep Wonen zich concentreert in 2020 en verder:
 
Dijkwoningen (Hoogkamplaan)
het behoud van deze woningen voor jongeren in de leeftijdscategorie tot en met 27 jaar.
 
Buurterstraat 2
in september 2020 gaat de aannemer starten met het ontwikkelen van 8 vrije sector huurwoningen voor de doelgroep ‘doorstarters’.
 
Westerstraat
hier zijn plannen voor het realiseren van 15 woningen. Het gaat hier in de planvorming om 9 sociale koopwoningen en 6 sociale huurwoningen. Op dit moment is over deze woningen nog geen definitief uitsluitsel.
 
Herinrichting sportcomplex Sportvereniging Marken
de plannen zijn op dit moment om 105 woningen te bouwen nabij de voetbalvelden waarvan 15 sociale huurwoningen. Deze activiteiten zitten nog in de planvormingsfase. Op dit moment is over deze woningen nog geen definitief uitsluitsel.
 
Project ‘De loods’
dit plan omvat 22 zogenoemde semisociale woningen waarbij zowel wordt gericht op jongeren als ouderen in het ontwikkelingsplan. Op dit moment is over deze woningen nog geen definitief uitsluitsel.

 Wanneer het project nabij het sportcomplex doorgang zou vinden dan wil de werkgroep Wonen de komst van jonge gezinnen met kinderen stimuleren. Achterliggende gedachte hierbij is dat op Marken een groei naar meer dan 2000 inwoners wenselijk is. Daarmee kan vooral de school maar ook het diverse verenigingsleven op Marken in stand worden gehouden.

 
 
'activeren, adviseren en verbinden'

Bron: Stichting Eilandraad Marken, maandag 28 september 2020

naar Marker Nieuws indexpagina