naar Marker Nieuws indexpagina
Nieuws van de Chr. Oranjevereniging 'Marken & Oranje'
Nieuwe secretaris en herinnering contributie 2020
 
Secretariaat
Tijdens een 'coronaproof' bestuursvergadering van de Christelijke Oranjevereniging ‘Marken & Oranje’, ter voorbereiding op het jaar 2021, heeft Nelie Springer-Zeeman afstand gedaan van het secretariaatschap. Nelie blijft wel bestuurslid van de Oranjevereniging. Het bestuur heeft Chantal Commandeur bereid gevonden om de taak van secretaris op zich te nemen en daar is het bestuur erg blij mee.
  
Herinnering contributie betaling 2020.
Uit de gegevens van penningmeester Kees Schouten blijkt dat nog niet alle leden de jaarlijkse contributie voor 2020 hebben voldaan. Het verzoek van het bestuur is om dit alsnog te doen voor eind van dit jaar 2020.
 
De contributie bedraagt € 12,- per jaar voor gezinnen.
Personen vanaf 18 jaar € 6,- per jaar.
 
Ben je nog geen lid, maar wil je wel lid worden?
Stuur dan je naam met adres gegevens naar : Oranjevereniging.marken@ziggo.nl
Rabobank rekening : NL14 RABO 0347 3867 76
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
 
Het bestuur van COV 'Marken en Oranje'
 oranjevereniging.marken@ziggo.nl 
Facebook
                 

Bron: Christelijke Oranjevereniging 'Marken & Oranje', zaterdag 26 september 2020

naar Marker Nieuws indexpagina