naar Marker Nieuws indexpagina
Aanpassing noodverordening regio Zaanstreek-Waterland per 16 september 2020
 
De voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld. De gewijzigde noodverordening geldt per 16 september 2020. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om het coronavirus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen.
 
De wijziging is als volgt: gelet op de aanwijzingen van de minister van 1 september 2020, nr. 1739903-209722-PG en van 11 september 2020, nr.1742228-209922-PG, wordt op het gebod tot het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer niet gehandhaafd. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarnaast gaat het over vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen, de kinderopvang en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC).
 
Verder is de noodverordening ongewijzigd.
 
Basisregels blijven belangrijk
Vanzelfsprekend blijven alle basisregels van kracht. Het blijft belangrijk dat we 1,5 meter afstand houden, onze handen wassen en drukte vermijden. En heeft u klachten? Blijf dan thuis en laat uzelf testen. Meer informatie over de landelijke aanpak van het coronavirus vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 
 Noodverordening Covid-19 per 16 september 2020 
Bron: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, vrijdag 18 september 2020
naar Marker Nieuws indexpagina