naar Marker Nieuws indexpagina
Riool Waterland overbelast bij extreme regenval
Geen regenwater lozen op vuilwaterriool
 
Bewoners van Waterland die nog steeds regenwater afvoeren op het vuilwaterriool worden dringend verzocht dat zo spoedig mogelijk zelf af te koppelen. Het is zelfs verboden om hemelwater en grondwater te lozen op de vuilwaterriolering zonder ontheffing. Bewoners moeten er zelf voor zorgen dat het regenwater en grondwater (waar ze vanaf willen) geloosd worden in de bodem, sloot of hemelwaterriool. De kosten voor afkoppeling van het riool verschillen per situatie en zijn voor rekening van de inwoners.
 
Overbelast riool
In de gemeente Waterland wordt het vuilwaterriool steeds vaker overbelast als er veel regen valt. Dat komt omdat er verkeerde aansluitingen zijn en dat heeft vervelende gevolgen; zoals overlopende rioleringen binnenshuis.  Deze overlast heeft twee  belangrijke oorzaken. Ten eerste is het vuilwaterriool niet bedoeld en niet ontworpen voor de afvoer van regenwater en grondwater. Dit heeft als gevolg dat het vele regenwater er niet in past. Ten tweede wordt het probleem met bestaande foutaansluitingen steeds erger door het veranderende klimaat waarbij steeds vaker in korte tijd veel regen valt wat niet in het riool past. Behalve riooloverstromingen hebben deze verkeerde aansluitingen tot gevolg dat  nieuwe woningen niet meer kunnen worden aangesloten op het riool als de capaciteit van het riool dat niet meer toelaat. Het afwateren van regenwater op het vuilwaterriool is daarom verboden in de gemeente Waterland, maar komt nog steeds vaak voor. Afwateren op hemelwaterriool is uiteraard wel toegestaan.
 
Verordening
Regenwater en grondwater mag in Waterland niet op het vuilwaterriool worden geloosd als het kan worden geloosd in een sloot, hemelwaterriool of in de bodem. Dat staat in een verordening. De gemeente heeft daarbij gebieden aangewezen waar het verboden is om regenwater  of grondwater te lozen op een vuilwaterriool of drukriolering. Dat is vastgelegd in een aanwijzingsbesluit met een kaart van de betreffende gebieden.
 
Duurzame oplossing voor het milieu
Regenwater en grondwater zijn zo schoon dat het niet als afvalwater naar de rioolwaterzuivering hoeft. Het kost elektriciteit om het water te verpompen, de ruimte in het riool is niet groot genoeg en de pompen gaan eerder stuk. Bij de waterzuivering is het extra moeilijk om het water te zuiveren als er te veel schoon regenwater bij zit. Er kan dan vuil in het gezuiverde water achterblijven en in de sloten komen. Het is ook daarom niet goed om schoonwater te lozen op het vuilwaterriool. Koppel daarom regenwater en grondwater af van het vuilwaterriool. 
 
Contact opnemen
Neem contact op met de gemeente als u de  hemelwaterafvoer wilt loskoppelen en het niet kwijt kunt in een sloot of een bodem. De gemeente kan dan samen met u (en eventueel met uw buren) kijken of er een hemelwaterriool in de buurt ligt waarop aangesloten kan worden. Email: gemeente@waterland.nl of bel (0299) 658 585.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 9 september 2020

naar Marker Nieuws indexpagina