naar Marker Nieuws indexpagina
Bericht van overlijden: Piet van Riel
21 april 1945 - 1 september 2020
Op verzoek van de familie staat onderstaande rouwkaart op Marker Nieuws
Bovenstaande kennisgeving staat op Marker Nieuws daar de volgende kerkbode 'Protestants Marken' pas 10 september uitkomt

Bron: Familie Van Riel, donderdag 3 september 2020

naar Marker Nieuws indexpagina