naar Marker Nieuws indexpagina
Waterlandse Sportakkoord ondertekend
'Sport & bewegen zichtbaar sterker'
 
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het Waterlandse Sportakkoord en op maandag 24 augustus 2020 hebben de Waterlandse Hockey Club, Fysio Ooster Ee, Fysio Waterland en de gemeente Waterland het Waterlandse Sportakkoord getekend. 
Met dit sportakkoord is een mooi netwerk ontstaan, bestaande uit sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs en gemeente.
 
Doel van het sportakkoord
Het Waterlandse sportakkoord met als titel “Sport & bewegen zichtbaar sterker” heeft als doel dat meer Waterlanders de weg vinden naar het bewegen, dat verenigingen vitaal blijven en verduurzamen en er wordt onderzoek verricht naar de huidige inrichting van de sportparken en hoe dit in de toekomst blijft voldoen aan de eisen van de moderne sportbeoefenaar.
Wethouder Bas ten Have “Sport, maar vooral bewegen vinden we als gemeente belangrijk en daar willen wij zoveel mogelijk in faciliteren. We willen Sport en bewegen meer onder de aandacht brengen en sporten voor alle leeftijdsgroepen laagdrempeliger maken.”
 
Wat er aan vooraf ging
In juni 2018 heeft het ministerie van VWS samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.
 
Eind 2019 is de Waterlandse sportformateur, Bas de Wit, gestart met een inventarisatie van alles wat er al gebeurt op sport en beweeggebied en welke mogelijkheden en kansen er nog liggen. Deze inventarisatie gebeurde op een  bijeenkomst waar, zowel sportorganisaties als maatschappelijke organisaties aan deelnamen. Toen is de gezamenlijke (Waterlandse) ambitie vastgesteld; Sport en bewegen zichtbaar maken voor alle inwoners en sterk(er) organiseren.

Om deze ambitie te bereiken zijn er drieprioriteiten gesteld:
•    Sport en bewegen meer onder de aandacht
•    Toekomstbestendige sport- en beweeginfrastructuur
•    Vitale sport- en beweegaanbieders

Deze prioriteiten worden in een aantal projectgroepen nader uitgewerkt.

De projectgroepen worden aangestuurd door de buurtsportcoach van team SportService, de adviseur lokale sport vanuit de KNVB en de beleidsmedewerker sport van de gemeente.

Op dit moment bestaat het kernteam voor de uitwerking van het Sportakkoord uit: Dick Zeegers (Tennisvereniging Ilpendam), Dries van der Eerden (SDOB), Henk Zeeman (SV Marken) , Sabine Nelissen (persoonlijke titel), Rachel Plaggenburg (Team Sportservice) , Yvonne Moes (gemeente Waterland).
 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 25 augustus 2020

naar Marker Nieuws indexpagina