naar Marker Nieuws indexpagina
Kerk TV Marken voor zondag 23 augustus 2020
Livestream uit de Patmoskerk begint om 09.45 uur
Voorganger : Ds. Pieter Boomsma uit Amsterdam
Organist : Dirk Kes
Kosters : Johan Zeeman en Klaas Dirk Zondervan
Kindernevendienst : Jannie Visser-de Groot
Aanvang : 10.00 uur
 
Eerste collecte:
Project Waterlandse Gemeenten
NL75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
Tweede collecte:
Kerk
NL69 INGB 0000 1609 62 ten name van Protestantse Gemeente Marken
 
 
 
   Liturgie zondag 23 augustus 2020   
Technische realisatie : Cees Zeeman / Pieter Teerhuis
Kijk via www.ProtestantsMarken.nl of Kerkdienstgemist.nl
Organist Dirk Kes

Bron: Protestants Marken, donderdag 20 augustus 2020

naar Marker Nieuws indexpagina