naar Marker Nieuws indexpagina
Inrichtingsschets Peereboom / Opperwoud / De Nes
 
Waterland Oost is een bijzonder gebied. Hier wonen en werken al eeuwenlang mensen in een veenlandschap met kwetsbare flora en fauna. Hoe kunnen we in dit kwetsbare landschap de biodiversiteit, de bodem en de waterkwaliteit versterken en tegelijkertijd gezonde (agrarische) bedrijven laten functioneren?
 
De Provincie Noord-Holland wil de kwetsbare veennatuur ten oosten van het Goudriaankanaal graag beschermen en behouden, het liefst door er een aaneengesloten natuurgebied van te maken. Dit hebben Gedeputeerde Staten in 2015 op advies van de Gebiedscommissie Laag Holland in een visie vastgelegd.
 
Bovenstaande brief in pdf
Info komt uit 'raadsinformatie' Gemeente Waterland ingekomen stukken openbaar week 32, 7 augustus 2020

Bron: Provincie Noord-Holland, vrijdag 7 augustus 2020

naar Marker Nieuws indexpagina