naar Marker Nieuws indexpagina
Eilandraad Marken maakt kennis met burgemeester Heldoorn
v.l.n.r.: Henk Zeeman, Suzan Visser, burgemeester Sicko Heldoorn, Nicolette Schouten en Cees van Altena
 
In een informele setting hebben de bestuursleden van Stichting Eilandraad Marken vanmiddag kennis gemaakt met de waarnemend burgemeester van Waterland, de heer Sicko Heldoorn. De ontmoeting vond plaats in dorpshuis Het Trefpunt.
 
Tijdens een gezellig koffieuurtje werd er kennis gemaakt en passeerden diverse onderwerpen, waar de dorpsraad van Marken zich mee bezig houdt, de revue. Ook de structuur van de Eilandraad werd toegelicht. Een bestuur van vijf leden met vele werkgroepen. Aan elke werkgroep is ook één bestuurslid gekoppeld en elke werkgroep heeft een aandachtspunt, zoals bijvoorbeeld toerisme, verkeer, wonen en niet te vergeten de werkgroep dijkversterking.
 
Na het koffieuurtje werd er afscheid genomen van de burgervader en kwam er een einde aan dit samenzijn. Om toch elkaar te kunnen begroeten, werd er middels een 'anderhalvemeterhandenstok' de handen geschud.
 
Het bestuur van de Eilandraad heeft het gesprek met de burgemeester als buitengewoon aangenaam ervaren. Er zijn vervolg afspraken gemaakt, omdat onze nieuwe burgemeester ook zeer geïnteresseerd is in de historie van Marken zal de Eilandraad een speciale bijeenkomst organiseren om hem op informele wijze uitgebreid te informeren.
 

Bron: PepProductions, woensdag 8 juli 2020

naar Marker Nieuws indexpagina